14. NGHIÊN CỨU DỰ BÁO MƯA NHỎ MƯA PHÙN CHO KHU VỰC THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG TRONG CÁC THÁNG NỬA CUỐI MÙA ĐÔNG

Nam Trần Chấn, Hương Đào Linh

Giới thiệu

Bằng việc sử dụng các yếu tố nhiệt độ, nhiệt độ điểm sương, độ ẩm tương đối, khí áp và gió từ năm 2013 đến năm 2019, bài báo đã xây dựng được 5 phương trình dự báo cho các tháng 1, 2, 3 tại các trạm Bạch Long Vỹ, Hòn Dấu và Phù Liễn. Độ chính xác khi thử nghiệm dự báo trên chuỗi số liệu độc lập đạt kết quả tương đối cao, cao nhất lên tới 87 % và thấp nhất là 60 %. Khả năng dự báo sự xuất hiện mưa nhỏ mưa phùn rất cao, cao nhất đạt 94 %. Ngoài ra, nghiên cứu xây dựng thêm 3 phương trình dự báo chung cho cả 3 tháng 1, 2, 3 với kết quả dự báo đạt từ 73 % đến 80 %.

Toàn văn bài báo

Được tạo từ tệp XML

Trích dẫn

[1]. Phạm Vũ Anh (1996). Nghịch nhiệt trong MNMP ở Đồng bằng Trung du Bắc Bộ. Báo cáo hội nghị Tổng kết công tác nghiên cứu dự báo và phục vụ dự báo khí tượng thủy văn.
[2]. Phùng Ngọc Điệp (1970). Chỉ tiêu dự báo MNMP. Nội san Khí tượng Vật lý địa cầu XII.
[3]. Vũ Thị Hằng (2020). Nghiên cứu dự báo MNMP cho sân bay Phú Bài bằng phương pháp thống kê vật lý. Luận văn Thạc sĩ khí tượng.
[4]. Nguyễn Viết Lành (2006). Nghiên cứu phân tích và dự báo MNMP cho khu vực Bắc Trung Bộ. Báo cáo tổng kết đề tài NCKH cấp Bộ.
[5]. Wilks D. S. (2006). Statistical methods in the Atmospheric xciences. Academic Press, Second Edition, 649 pp.

Các tác giả

Nam Trần Chấn
tcnam@hunre.edu.vn (Liên hệ chính)
Hương Đào Linh
Trần Chấn, N., & Đào Linh, H. (2022). 14. NGHIÊN CỨU DỰ BÁO MƯA NHỎ MƯA PHÙN CHO KHU VỰC THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG TRONG CÁC THÁNG NỬA CUỐI MÙA ĐÔNG. Tạp Chí Khoa học Tài Nguyên Và Môi trường, (42), 142–149. Truy vấn từ https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/438
##submission.license.notAvailable##

Chi tiết bài viết

Các bài báo tương tự

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

Bạn cũng có thể bắt đầu một tìm kiếm tương tự nâng cao cho bài báo này.