08. Assessment of climate change impacts on the Lai Giang river flow in Binh Dinh province

Ngọc Nguyễn Thị Bích, Tình Trần Văn, Anh Nguyễn Thị Lan

Abstract

Climate change is one of the biggest challenges facing humanity in the 21st century. This study aims to apply MIKE NAM and MIKE 11 models to assess the impact of climate change on the Lai Giang river flow based on two climate change scenarios RCP 4.5 and RCP 8.5 generated by the Ministry of Natural Resources and Environment in 2016. The results showed that the average annual flow, the average flow in flood season on Lai Giang river tends to increase compared with the period 1986 - 2005. The river flow at An Hoa station tends to increase significantly than that of Bong Son station.

Full text article

Generated from XML file

References

[1]. M.S.I.I Amir, M.M.K. Khan, M.G.Rasul, R.H.Sharma and F.Akram (2018). Hydroligic and hydrodynamic modelling of extreme flood events to assess the impact of climate chang in large basin with limited data. Journal of Flood Risk Management, 11,147 - 157.
[2]. Nguyễn Thị Lan Anh (2021). Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến dòng chảy trên lưu vực sông Lại Giang, tỉnh Bình Định. Đồ án tốt nghiệp, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội.
[3]. Bộ Tài nguyên và Môi trường (2016). Kịch bản biến đổi khí hậu, nước biển dâng cho Việt Nam.
[4]. Bạch Huy Hoàng (2012). Nghiên cứu xây dựng bản đồ ngập lụt và đánh giá rủi ro tại miền Trung Việt Nam. Đối tượng nghiên cứu: Lưu vực sông Lại Giang, tỉnh Bình Định, Việt Nam. Luận văn Thạc sĩ, Viện Khoa học Thuỷ lợi Việt Nam.
[5]. Huỳnh Thị Lan Hương (2013). Kết quả nghiên cứu tác động của biến đổi khí hậu đến dòng chảy lưu vực sông Ba. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Thủy lợi, Số 13/2013.
[6]. Trịnh Xuân Mạnh, Lê Thị Thường (2016). Nghiên cứu ứng dụng mô hình toán phục vụ dự báo lũ lớn trên lưu vực sông lại giang tỉnh Bình Định. Tạp chí Khí tượng Thủy văn, Số tháng 10 - 2016, 16 - 23.
[7]. Mạc Đình Nam (2017). Nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến lũ và ngập lụt hạ lưu sông Ba. Luận văn Thạc sĩ, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội.
[8]. Lê Văn Quy, Phan Văn Thành, Mai Trọng Hoàng, Lê Văn Tuất, Phùng Ngọc Trường (2020). Nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến chế độ dòng chảy lưu vực sông Ba. Tạp chí Khoa học Biến đổi khí hậu, số 14, 66 - 75.
[9]. Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Nguyễn Duy Liêm, Bùi Tá Long, Nguyễn Kim Lợi (2018). Tác động của biến đổi khí hậu đến lưu lượng dòng chảy và tải lượng bùn cát trên lưu vực Srepok - vùng Tây nguyên. Tạp chí Khoa học Kỹ thuật nông lâm nghiệp, số tháng 1 - 2018, 91 - 101.
[10]. Lê Đức Thường (2013). Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến chế độ dòng chảy lưu vực sông Ba. Tạp chí Khí tượng Thủy văn, số tháng 02 - 2013, 28 - 34.

Authors

Ngọc Nguyễn Thị Bích
Tình Trần Văn
tvtinh@hunre.edu.vn (Primary Contact)
Anh Nguyễn Thị Lan
Nguyễn Thị Bích, N., Trần Văn, T., & Nguyễn Thị Lan, A. (2022). 08. Assessment of climate change impacts on the Lai Giang river flow in Binh Dinh province. Science Journal of Natural Resources and Environment, (42), 76–89. Retrieved from https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/432
##submission.license.notAvailable##

Article Details

Similar Articles

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

You may also start an advanced similarity search for this article.

05. Social vulnerability of rice-based farming households to salinity intrusion in the Vietnamese Mekong Delta

Danh Võ Thành, Khải Huỳnh Việt, Khôi Phan Đình, Trúc Ngô Thị Thanh, Ngân Nguyễn Văn, Hằng Trương...
Abstract View : 107
Download :46

10. Using the WQI index to assess water quality in Quy Nhon city from 2015 to 2020

Vi Nguyễn Thị Tường, Trang Trương Thị Thùy
Abstract View : 121
Download :35