17. ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI

Kiều Trần Duy

Abstract

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội có truyền thống đào tạo nguồn nhân lực TN&MT hàng chục năm, trong đó đào tạo nhân lực về lĩnh vực khí tượng thủy văn xấp xỉ 70 năm. Đào tạo nhân lực KTTV được bắt đầu từ năm 1955 và liên tục cho đến nay.

Full text article

Generated from XML file

Authors

Kiều Trần Duy
tdkieu@hunre.edu.vn (Primary Contact)
Trần Duy, K. (2022). 17. ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI. Science Journal of Natural Resources and Environment, (41), 169–172. Retrieved from https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/422
##submission.license.notAvailable##

Article Details

Similar Articles

1 2 > >> 

You may also start an advanced similarity search for this article.