03. GIẢI PHÁP HỆ THÔNG TIN ĐỊA LÝ MÃ NGUỒN MỞ TRONG HỖ TRỢ HOẠT ĐỘNG TÌM KIẾM CỨU NẠN HÀNG HẢI

Thành Nguyễn Sách, Dương Đỗ Văn, Hải Lê Vũ Hồng, Hoài Đào Khánh, Nga Nguyễn Thị Thu, Lộc Lê Đức, Thủy Ngô Thị Thanh

Giới thiệu

Biển Đông là khu vực có lưu lượng hàng hải lớn và bị ảnh hưởng bởi nhiều cơn bão, cho nên hoạt động tìm kiếm cứu nạn hàng hải có vai trò vô cùng quan trọng. Trong những năm gần đây, công tác tìm kiếm cứu nạn hàng hải ở Việt Nam đã phát triển nhanh do ứng dụng các tiến bộ của khoa học công nghệ, đặc biệt là công nghệ Hệ thông tin địa lý (Geographic Information System - GIS). Với sự phát triển nhanh của các nền tảng mở, công nghệ GIS đã được triển khai trong nhiều lĩnh vực khác nhau như quản lý tài nguyên thiên nhiên, quản lý khoáng sản, quy hoạch đô thị,…Công nghệ GIS giúp cho các hoạt động tìm kiếm cứu nạn hàng hải trở nên hiệu quả hơn. Tuy nhiên, trong hoạt động tìm kiếm cứu nạn hàng hải ở Việt Nam, việc ứng dụng công nghệ GIS mã nguồn mở vẫn còn rất hạn chế. Bởi vậy, trong nghiên cứu này, nhóm tác giả sẽ trình bày một giải pháp ứng dụng công nghệ GIS mã nguồn mở dựa trên các nền tảng QGIS, PostGIS, MapWinGIS, Skyfield cho việc xây dựng hệ thống hỗ trợ tìm kiếm cứu nạn hàng hải ở Việt Nam. Kết quả nghiên cứu đã thể hiện tính khả thi của các nền tảng GIS mã nguồn mở trong việc triển khai ứng dụng thực tế

Toàn văn bài báo

Được tạo từ tệp XML

Trích dẫn

[1]. Dario Medic, Anita Gudelj (2019). Overview of the development of the maritime search and rescue system in Croatia. Promet-Traffic & Transportation, Vol. 31, No. 2, pp. 205 - 212.
[2]. David, Paul (2012). Two line element sets - practice and use. The 63rd International Astronautical Congress.
[3]. Irene Abi-Zeid, Michael Morin and Oscar Nilo (2019). Decision support for planning maritime search and rescue operations in Canada. Proceedings of the 21st International Conference on Enterprise Information Systems (ICEIS 2019), pp. 328 - 339.
[4]. Lê Vũ Hồng Hải, Nguyễn Sách Thành, Đỗ Văn Dương, Nguyễn Thị Thu Nga, Ngô Thị Thanh Thủy, Tống Thị Hạnh (2021). Xây dựng cơ sở dữ liệu không gian hỗ trợ tìm kiếm cứu hộ cứu nạn trên biển dựa trên GIS mã nguồn mở. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên, tập 226, số 02, trang 42 - 50.
[5]. Liao Guoxiang, Li Maofeng (2010). SARGIS: A GIS-based decision-making support system for maritime search and rescue. International Conference on E-Business and E-Government, pp. 1571 - 1574.
[6]. Marzena Malyszko (2022). Fuzzy logic in selection of maritime search and rescue units. Applied Sciences, Volume 12, Issue 1, https://doi.org/10.3390/app12010021.
[7]. Ngô Đức Quý (2019). Hội nghị công tác tìm kiếm cứu nạn trên biển 2019. Văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn.
[8]. Nguyễn Đức Định, Trần Bình Minh, Hoàng Văn Toàn, Nguyễn Phú Pha, Đỗ Ngọc Phục (2018). Ứng dụng công nghệ thông tin trong hỗ trợ tính toán vị trí chuẩn, xác định khu vực tìm kiếm và xây dựng kế hoạch tìm kiếm cứu nạn trên biển. Tạp chí Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ Quân sự, số Đặc san CNTT, trang 253 - 262.
[9]. Nguyễn Quốc Trinh, Nguyễn Minh Huấn, Phùng Đăng Hiếu, Dư Văn Toán (2014). Mô phỏng chuyển động trôi của vật thể trên biển Đông bằng phương pháp số. Tạp chí Khí tượng Thủy văn, số 4, trang 39 - 49.
[10]. Nguyễn Sách Thành, Lê Vũ Hồng Hải, Đoàn Văn Chinh, Lê Huy Thái (2022). Mô phỏng sự chuyển động vệ tinh viễn thám dựa trên dữ liệu phần tử hai dòng hỗ trợ tìm kiếm cứu nạn trên biển. Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Mỏ - Địa Chất, tập 63, Kỳ 1, trang 53 - 63.
[11]. Phạm Ngọc Hà, Lê Văn Ty, Trần Hải Triều, Nguyễn Minh Đức (2019). Nghiên cứu xây dựng mô hình hệ thống hỗ trợ tìm kiếm cứu nạn cho vùng biển Việt Nam. Tạp chí Khoa học Công nghệ Hàng hải, số 59, trang 90 - 95.
[12]. PostGIS Development Team (2018). PostGIS 2.4.10 dev Manual, OSGeo Project.
[13]. QGIS Development Team (2019). QGIS User guide release 2.18. QGIS Project.
[14]. Renping Zhang (2019). Maritime search and rescue case study a China’s perspective. 1st Special Programme of Maritime Law enforcement.
[15]. Salvatore Aronica, Francesco Benvegna, Massimo Cossentino, Salvatore Gaglio, Alessio Langiu, Carmelo Lodato, Salvatore Lopes, Umberto Maniscalco, Pierluca Sangiorgi (2010). An agent-based system for maritime search and rescue operations. Conference: 11st Workshop on Objects to Agents.
[16]. Thomas M Kratzke, Lawrence D Stone, John R Frost (2010). Search and rescue optimal planning system. 13rd International Conference on Information Fusion.

Các tác giả

Thành Nguyễn Sách
Dương Đỗ Văn
dvduong@hunre.edu.vn (Liên hệ chính)
Hải Lê Vũ Hồng
Hoài Đào Khánh
Nga Nguyễn Thị Thu
Lộc Lê Đức
Thủy Ngô Thị Thanh
Nguyễn Sách, T., Đỗ Văn, D., Lê Vũ Hồng, H., Đào Khánh, H., Nguyễn Thị Thu, N., Lê Đức, L., & Ngô Thị Thanh, T. (2022). 03. GIẢI PHÁP HỆ THÔNG TIN ĐỊA LÝ MÃ NGUỒN MỞ TRONG HỖ TRỢ HOẠT ĐỘNG TÌM KIẾM CỨU NẠN HÀNG HẢI. Tạp Chí Khoa học Tài Nguyên Và Môi trường, (41), 22–33. Truy vấn từ https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/408
##submission.license.notAvailable##

Chi tiết bài viết

Các bài báo tương tự

<< < 1 2 3 4 5 

Bạn cũng có thể bắt đầu một tìm kiếm tương tự nâng cao cho bài báo này.

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả