03. Open source geographic information system applications for maritime search and rescue operations

Thành Nguyễn Sách, Dương Đỗ Văn, Hải Lê Vũ Hồng, Hoài Đào Khánh, Nga Nguyễn Thị Thu, Lộc Lê Đức, Thủy Ngô Thị Thanh

Abstract

The Vietnam East Sea has large maritime traffic and often affected by many storms; thus, maritime search and rescue activities play an extremely important role. In recent years, maritime search and rescue operations in Vietnam has rapidly developed due to the application of advances in science and technology, especially Geographic Information System (GIS) technology. With the rapid development of open platforms, GIS technology has been deployed in many different fields, such as natural resource management, mineral management, urban planning, etc. GIS technology makes maritime search and rescue operations more efficient. However, the application of open source GIS technology in maritime search and rescue activities in Vietnam is still very limited. Therefore, the application of open source GIS (e.g., QGIS, PostGIS, MapWinGIS, Skyfield) for building a maritime search and rescue support system in Vietnam was proposed in this study. The research results demonstrated the feasibility of open source GIS platforms in implementing practical applications.

Full text article

Generated from XML file

References

[1]. Dario Medic, Anita Gudelj (2019). Overview of the development of the maritime search and rescue system in Croatia. Promet-Traffic & Transportation, Vol. 31, No. 2, pp. 205 - 212.
[2]. David, Paul (2012). Two line element sets - practice and use. The 63rd International Astronautical Congress.
[3]. Irene Abi-Zeid, Michael Morin and Oscar Nilo (2019). Decision support for planning maritime search and rescue operations in Canada. Proceedings of the 21st International Conference on Enterprise Information Systems (ICEIS 2019), pp. 328 - 339.
[4]. Lê Vũ Hồng Hải, Nguyễn Sách Thành, Đỗ Văn Dương, Nguyễn Thị Thu Nga, Ngô Thị Thanh Thủy, Tống Thị Hạnh (2021). Xây dựng cơ sở dữ liệu không gian hỗ trợ tìm kiếm cứu hộ cứu nạn trên biển dựa trên GIS mã nguồn mở. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên, tập 226, số 02, trang 42 - 50.
[5]. Liao Guoxiang, Li Maofeng (2010). SARGIS: A GIS-based decision-making support system for maritime search and rescue. International Conference on E-Business and E-Government, pp. 1571 - 1574.
[6]. Marzena Malyszko (2022). Fuzzy logic in selection of maritime search and rescue units. Applied Sciences, Volume 12, Issue 1, https://doi.org/10.3390/app12010021.
[7]. Ngô Đức Quý (2019). Hội nghị công tác tìm kiếm cứu nạn trên biển 2019. Văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn.
[8]. Nguyễn Đức Định, Trần Bình Minh, Hoàng Văn Toàn, Nguyễn Phú Pha, Đỗ Ngọc Phục (2018). Ứng dụng công nghệ thông tin trong hỗ trợ tính toán vị trí chuẩn, xác định khu vực tìm kiếm và xây dựng kế hoạch tìm kiếm cứu nạn trên biển. Tạp chí Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ Quân sự, số Đặc san CNTT, trang 253 - 262.
[9]. Nguyễn Quốc Trinh, Nguyễn Minh Huấn, Phùng Đăng Hiếu, Dư Văn Toán (2014). Mô phỏng chuyển động trôi của vật thể trên biển Đông bằng phương pháp số. Tạp chí Khí tượng Thủy văn, số 4, trang 39 - 49.
[10]. Nguyễn Sách Thành, Lê Vũ Hồng Hải, Đoàn Văn Chinh, Lê Huy Thái (2022). Mô phỏng sự chuyển động vệ tinh viễn thám dựa trên dữ liệu phần tử hai dòng hỗ trợ tìm kiếm cứu nạn trên biển. Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Mỏ - Địa Chất, tập 63, Kỳ 1, trang 53 - 63.
[11]. Phạm Ngọc Hà, Lê Văn Ty, Trần Hải Triều, Nguyễn Minh Đức (2019). Nghiên cứu xây dựng mô hình hệ thống hỗ trợ tìm kiếm cứu nạn cho vùng biển Việt Nam. Tạp chí Khoa học Công nghệ Hàng hải, số 59, trang 90 - 95.
[12]. PostGIS Development Team (2018). PostGIS 2.4.10 dev Manual, OSGeo Project.
[13]. QGIS Development Team (2019). QGIS User guide release 2.18. QGIS Project.
[14]. Renping Zhang (2019). Maritime search and rescue case study a China’s perspective. 1st Special Programme of Maritime Law enforcement.
[15]. Salvatore Aronica, Francesco Benvegna, Massimo Cossentino, Salvatore Gaglio, Alessio Langiu, Carmelo Lodato, Salvatore Lopes, Umberto Maniscalco, Pierluca Sangiorgi (2010). An agent-based system for maritime search and rescue operations. Conference: 11st Workshop on Objects to Agents.
[16]. Thomas M Kratzke, Lawrence D Stone, John R Frost (2010). Search and rescue optimal planning system. 13rd International Conference on Information Fusion.

Authors

Thành Nguyễn Sách
Dương Đỗ Văn
dvduong@hunre.edu.vn (Primary Contact)
Hải Lê Vũ Hồng
Hoài Đào Khánh
Nga Nguyễn Thị Thu
Lộc Lê Đức
Thủy Ngô Thị Thanh
Nguyễn Sách, T., Đỗ Văn, D., Lê Vũ Hồng, H., Đào Khánh, H., Nguyễn Thị Thu, N., Lê Đức, L., & Ngô Thị Thanh, T. (2022). 03. Open source geographic information system applications for maritime search and rescue operations. Science Journal of Natural Resources and Environment, (41), 22–33. Retrieved from https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/408
##submission.license.notAvailable##

Article Details

Similar Articles

1 2 3 4 5 > >> 

You may also start an advanced similarity search for this article.

Most read articles by the same author(s)

13. Using VNREDSat-1 satellite images to determine the distribution of Chlorophyll-a in the lagoon and Thuan An estuary, Thua Thien Hue province

Huy Chu Xuân, Chung Phạm Văn, Thảo Đỗ Thị Phương, Ngọc Nguyễn Minh, Phước Lê Anh, Tuấn Lê Anh,...
Abstract View : 1
Download :0

04. An automated solution for checking the inconsistencies between topographic and hydrological data

Thắm Bùi Thị Hồng, Nhật Bùi Long, Hương Nguyễn Thị
Abstract View : 16
Download :2