01. GIÁM SÁT KHAI THÁC KHOÁNG SẢN BẰNG CÔNG NGHỆ KẾT HỢP ẢNH VỆ TINH VÀ ẢNH CHỤP TỪ THIẾT BỊ BAY KHÔNG NGƯỜI LÁI THỰC NGHIỆM TẠI TỈNH YÊN BÁI

Huệ Lê Minh, Hiên Vũ Thị Thanh, Thảo Đỗ Thị Phương

Giới thiệu

Giám sát hoạt động khai thác khoáng sản (KTKS) là công tác thanh tra, kiểm tra đối với việc thăm dò, khai thác khoáng sản của các tổ chức, cá nhân theo giấy phép của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để phát hiện, xử lý đối với hoạt động trái phép. Các khu vực diễn ra khai thác khoáng sản trái phép thường ở vùng sâu, vùng xa; nơi có hạ tầng thấp kém, đi lại hết sức khó khăn nên sử dụng tư liệu viễn thám đảm bảo khả năng có thể giám sát trên một phạm vi lãnh thổ rộng trong cùng một thời điểm, khách quan và có khả năng cập nhật, xử lý thông tin nhanh. Mục tiêu bài báo là dựa vào những đặc tính ưu việt của ảnh viễn thám và bằng các giải pháp kỹ thuật xử lý, phân tích, chiết tách, giải đoán ảnh để phát hiện những đối tượng môi trường sinh thái bị tác động do việc khai thác khoáng sản gây ra cùng với sự biến động của chúng. Sử dụng kết hợp ảnh viễn thám với ảnh chụp từ thiết bị bay không người lái (UAV) để xác định chính xác diện tích các khu vực khai thác khoáng sản theo ảnh đa thời gian nhằm tính toán sự biến động về diễn biến hoạt động KTKS qua các thời kỳ của ảnh, phục vụ cho công tác quản lý tài nguyên môi trường.

Toàn văn bài báo

Được tạo từ tệp XML

Trích dẫn

[1]. Công việc 3 - Nội dung 12. Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ Tài nguyên và Môi trường (2016). Nghiên cứu ứng dụng công nghệ viễn thám theo dõi, kiểm soát hoạt động khai thác khoáng sản. Thử nghiệm phát hiện hoạt động khai thác khoáng sản trái phép vùng Cao Bằng - Thái Nguyên - Bắc Cạn, Quảng Nam - Gia Lai - Kon Tum. Mã số TNMT.2016.08.03.
[2]. Freek D.van der Meer, Harald M.A.van der WerffFrank, J.A.van Ruitenbeek, Chris A.Hecker, Wim H.Bakker, Marleen F.Noomen, Markvan der Meijde, E. John M.Carranza, J. Boudewijn deSmeth Tsehaie Woldai (2012). Multi- and hyperspectral geologic remote sensing: A review. International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation, Volume 14, Issue 1, February 2012, Pages 112 - 128.
[3]. Trang thông tin điện tử tỉnh Yên Bái.
[4]. Vũ Đình Thảo (2010). Nghiên cứu công nghệ viễn thám trong việc giám sát môi trường sinh thái tại các khu vực khai thác mỏ lộ thiên. Báo cáo đề tài KHCN, Bộ TNMT.
[5]. Woldai, T. & Fabbri, A. (1998). The impact of mining on the environment - A case study from the Tharsis-Lagunazo mining area, province Huelva, SW Spain. Workshop on deposit and Geoenvironmental models for resources exploitation and environmental security. NATO advanced study institute, September 6 - 18, 1998, Mâtrahâza, Hungary.
[6]. Woldai, Tsehaie & Limptlaw, Daniel (2000). Impact of mining on the environment in the South African Development Community (SADC), Southern Africa (Issues and Approaches in Mapping with test case from Kitwe mine, Zambia). ISPRS. Vol. 32 part 6W8/2: 353 - 370, Ljubljana (Slovenia).

Các tác giả

Huệ Lê Minh
minhhuersc@gmail.com (Liên hệ chính)
Hiên Vũ Thị Thanh
Thảo Đỗ Thị Phương
Lê Minh, H., Vũ Thị Thanh, H., & Đỗ Thị Phương, T. (2022). 01. GIÁM SÁT KHAI THÁC KHOÁNG SẢN BẰNG CÔNG NGHỆ KẾT HỢP ẢNH VỆ TINH VÀ ẢNH CHỤP TỪ THIẾT BỊ BAY KHÔNG NGƯỜI LÁI THỰC NGHIỆM TẠI TỈNH YÊN BÁI. Tạp Chí Khoa học Tài Nguyên Và Môi trường, (41), 3–13. Truy vấn từ https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/406
##submission.license.notAvailable##

Chi tiết bài viết

Các bài báo tương tự

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 > >> 

Bạn cũng có thể bắt đầu một tìm kiếm tương tự nâng cao cho bài báo này.

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

07. XÂY DỰNG HỆ THỐNG GIÁM SÁT CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ TỈNH NINH THUẬN TỪ TƯ LIỆU ẢNH VỆ TINH VÀ DỮ LIỆU KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN NGUỒN MỞ

Ngọc Đinh Bảo, Yến Dương Thị Hồng, Thoa Lê Thị Kim, Hoàng Lê Đức, Lưu Đào Thị, Hoàng Phí Thị Thu,...
Abstract View : 9
Download :5

11. ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ GNSS-RTK PHỤC VỤ THÀNH LẬP MẶT CẮT NGANG SÔNG

Dũng Nguyễn Bá, Phương Nguyễn Thế, Tình Trần Văn
Abstract View : 1
Download :3