16. NHÌN LẠI QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI 67 NĂM QUA

Việt Trần Quốc, Tiến Phạm Minh, Phong Nguyễn Bình

Abstract

Trải qua gần 70 năm đào tạo nguồn nhân lực ngành Khí tượng, Thủy văn cung cấp cho các cơ quan sử dụng lao động trong xã hội có những gặt hái nhất định. Bài viết này điểm lại quá trình phát triển cơ sở đào tạo, lượng cán bộ, sinh viên được đào tạo những năm qua.

Full text article

Generated from XML file

References

[1]. Lịch sử Khí tượng Thủy văn Việt Nam - Phần Biên niên hiện đại từ năm 1945 đến 1980.
[2]. Kỷ yếu 50 năm kỷ niệm ngày Truyền thống đào tạo Khí tượng Thủy văn - 2005.
[3]. Kỷ yếu 55 năm kỷ niệm ngày Truyền thống đào tạo Khí tượng Thủy văn - 2010.
[4]. Kỷ yếu 60 năm kỷ niệm ngày Truyền thống đào tạo Khí tượng Thủy văn - 2015.

Authors

Việt Trần Quốc
tqviet@hunre.edu.vn (Primary Contact)
Tiến Phạm Minh
Phong Nguyễn Bình
Trần Quốc, V., Phạm Minh, T., & Nguyễn Bình, P. (2022). 16. NHÌN LẠI QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI 67 NĂM QUA. Science Journal of Natural Resources and Environment, (40), 170–176. Retrieved from https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/405
##submission.license.notAvailable##

Article Details

Similar Articles

1 2 3 > >> 

You may also start an advanced similarity search for this article.

Most read articles by the same author(s)