01. Study on the application of agricultural drought index for drought forecasting and warning in Binh Thuan province

Trường Nguyễn Hồng, Hưng Trần Văn, Sơn Trần Văn

Abstract

Drought and shortages of water resources are increasing concerns in Binh Thuan province. Ensuring enough water resources for socio-economic development requires an appropriate drought mitigation and management approach. This study used agricultural drought index (Prescot) to assess drought, shortages of water resources and then build drought map for Binh Thuan province. The results of this study on drought overview and its potential occur in the province can be used as the basis for establishing a drought assessment, monitoring and warning system there.

Full text article

Generated from XML file

References

[1]. Nguyễn Văn Thắng (2007). Nghiên cứu và xây dựng công nghệ dự báo và cảnh báo sớm hạn hán ở Việt Nam. Đề tài NCKH, Viện KTTV, Bộ Tài nguyên và Môi trường.
[2]. Trần Thục (2008). Xây dựng bản đồ hạn hán và mức độ thiếu nước sinh hoạt ở Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Đề án cấp Bộ - Viện Khoa học KTTV và Môi trường.
[3]. Nguyễn Tấn Hương (2014). Đặc điểm KTTV Bình Thuận năm.
[4]. Nguyễn Quang Kim và cs (2005). Nghiên cứu dự báo hạn hán vùng Nam Trung Bộ và Tây Nguyên và xây dựng các giải pháp phòng chống. Báo cáo tổng kết đề tài NCKH và CN cấp Nhà nước, mã số: KC.08-22.
[5]. World Meteorological Organization (2006). Drought monitoring and early warning: Concepts, progress and future challenges. Weather and climate information for sustainable agricultural development. WMO-No.1006.

Authors

Trường Nguyễn Hồng
truongmeteo@gmail.com (Primary Contact)
Hưng Trần Văn
Sơn Trần Văn
Nguyễn Hồng, T., Trần Văn, H., & Trần Văn, S. (2022). 01. Study on the application of agricultural drought index for drought forecasting and warning in Binh Thuan province. Science Journal of Natural Resources and Environment, (40), 3–9. Retrieved from https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/390
##submission.license.notAvailable##

Article Details

Similar Articles

1 2 3 4 5 6 > >> 

You may also start an advanced similarity search for this article.

07. Climate characteristics and changes in Tho Chu archipelago in the early 21st century

Tuấn Nguyễn Ngọc, Hà Lê Thị Thu, Hương Trần Thị, Anh Ninh Thị Kim
Abstract View : 11
Download :4

09. Research on fog forecast on the sea of Quang Ninh - Hai Phong

Lành Nguyễn Viết, Đoàn Phan Văn
Abstract View : 14
Download :4