Trở lại thông tin của bài báo 07. AN EVALUATION OF PRECIPITATION VARIABILITY OVER THE VIETNAMESE MEKONG RIVER DELTA BASED ON CMIP5 MULTI-MODEL ENSEMBLE SIMULATIONS AND 21ST CENTURY PROJECTIONS Tải xuống Tải xuống PDF
Themes by Openjournaltheme.com

Trích dẫn bởi

Tất cảTừ 2019
Trích dẫn314165
h-index85
i10-index71
0
50
25
20082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024261381111196192124252027305012