12. Study on housing and rent office market in Ha Dong district, Hanoi city period 2016 - 2020

Hiền Vũ Thị Thu, Nga Nguyễn Thị

Abstract

Ha Dong is one of the new urban districts, located at the southwest gateway of Hanoi city. Ha Dong has a favorable geographical location, asynchronously developed infrastructure system. Many arterial roads are very convenient for economic development, trade exchange, housing and rent office markets. Studying housing and rent office market in Ha Dong district, Hanoi city in the period 2016 - 2020 to understand the supply and demand situation; market prices and factors affecting this market is vital to make general assessments and propose solutions to manage and develop this market. The results showed that in the period from 2016 to 2020, despite difficulties caused by objective factors, including COVID-19 impacts, the real estate market in Ha Dong district, especially the housing and rent office market always accounts for the high proportion; in which, housing market accounts over 20% of the supply and demand for the whole Hanoi city. It is forecasted that the district's real estate market will continue stable and sustainable development in the coming decades. This will be the key factor to promote socio-economic development, to improve the material and spiritual life of residents there.

Full text article

Generated from XML file

References

[1]. Công ty Cổ phần Kinh doanh địa ốc Văn Phú. Số liệu về cung cầu và giá cả bất động sản từ phòng đầu tư các năm 2016 - 2020.
[2]. Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2014). Luật Kinh doanh bất động sản số 66/2014/QH13. Nhà xuất bản Lao động, Hà Nội.
[3]. UBND quận Hà Đông. Báo cáo về việc lãnh đạo chỉ đạo thực hiện công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn quận, các năm 2016 - 2020.
[4]. UBND quận Hà Đông (2020). Báo cáo số 443/BC-UBND ngày 23 tháng 9 năm 2020 báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2020.
[5]. UBND quận Hà Đông (2020). Báo cáo thuyết minh thống kê đất đai năm 2020 quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Hà Nội.
[6]. Trịnh Hữu Liên, Phạm Anh Tuấn (2013). Giáo trình thị trường bất động sản. Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội.

Authors

Hiền Vũ Thị Thu
vtthien@hunre.edu.vn (Primary Contact)
Nga Nguyễn Thị
Vũ Thị Thu, H., & Nguyễn Thị, N. (2021). 12. Study on housing and rent office market in Ha Dong district, Hanoi city period 2016 - 2020. Science Journal of Natural Resources and Environment, (38), 110–123. Retrieved from https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/368
##submission.license.notAvailable##

Article Details

Similar Articles

1 2 3 4 5 6 7 8 > >> 

You may also start an advanced similarity search for this article.

10. Application of QGIS and land value software to valuate urban land in Dich Vong ward, Cau Giay district, Hanoi city

Ngọc Bùi Thị Cẩm, Duyên Đào Thị, Giang Vũ Thùy, Anh Trương Ngọc
Abstract View : 34
Download :4