03. Study on flash flood risk zoning in Quang Binh district, Ha Giang province using remotedly sensed images, GIS and FFPI index

Chúc Quách Thị, Đào Bùi Thị Thúy

Abstract

This study aims to use remote sensing, GIS and the Flash Flood Potential Index (FFPI) to carry out flash flood risk zoning in Quang Binh, a mountainous district in the southwest of Ha Giang province. The approach consists of three important components: (i) identification of factors affecting flash floods and building thematic map of each factor; (ii) mapping flash flood warnings for the influence of each component factor based on the FFPI index; (iii) overlaying flash flood warning layers to create a final flash flood risk warning map, then conducting flash flood risk assessment in order to identify flash flood risk areas. Based on the characteristics of the study area, selected factors include slopes, soil types, land use types, vegetation cover density and rainfall. A total of 5 risk levels were classified, including very low, low, moderate, high and very high. Studied results showed that the area with high and very high risk of flash floods accounted for 12.43% of the Quang Binh’s area, mainly at Tien Nguyen, Tan Nam, Xuan Minh, Tan Bac, Tan Trinh and Ban Ria communes. Identifying areas with high risk levels of flash floods for monitoring and early warning in this study is vital for disaster prevention, environmental resources management, and reducing damages which may cause by flash floods.

Full text article

Generated from XML file

References

[1]. Lại Tuấn Anh, Nguyễn Ngọc Thạch, Phạm Xuân Cảnh, Lê Như Ngà, Vũ Đăng Cường (2018). Xây dựng hệ thống cảnh báo sớm lũ quét ở vùng núi, thử nghiệm tại huyện Thuận Châu, Sơn La. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam, 60, 28 - 35.
[2]. Đào Đình Bắc, Nguyễn Hiệu, Trần Thanh Hà, và Phạm Tiến Sỹ (2006). Vấn đề cảnh báo - dự báo tai biến thiên nhiên đảm bảo độ an toàn cho các điểm dân cư miền núi. Tạp chí Khoa học, Đại học Quốc gia Hà Nội, số T.XXII (4AP), tr. 12 - 23.
[3]. Nguyễn Thị Mỹ Duyên, Đào Quang Hải (2017). Xây dựng bản đồ phân vùng nguy cơ lũ quét ở huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh. Tạp chí Phát triển khoa học và công nghệ, Tập 20, Số T4 - 2017.
[4]. Cao Đăng Dự và Phùng Đức Chính (2006). Mưa gây lũ quét ở vùng núi Bắc Bộ. Tạp chí Khí tượng Thủy văn, tr. 1 - 6.
[5]. Cao Đăng Dự, Lê Bắc Huỳnh (2000). Lũ quét: Nguyên nhân và biện pháp phòng tránh. Vol. Tập 2, Nhà xuất bản Nông nghiệp 212 trang, Hà Nội.
[6]. Trần Tuấn Đạt, Nguyễn Hiệu, Lã Thanh Hà, Hoàng Duy Khánh (2008). Phân tích hiện trạng và nguyên nhân trận Lũ quét - Bùn đá tại xã Nậm Lúc, huyện Bắc Hà tỉnh Lào Cai. Hội nghị Địa lí toàn quốc, Hà Nội.
[7]. Giới thiệu khái quát huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang https://vansudia.net/gioi-thieu-khai-quat-huyen-quang-binh/.
[8]. Lã Thanh Hà (2017). Phân tích quan hệ của các yếu tố tự nhiên của khu vực nghiên cứu với tai biến lũ quét cho 03 huyện Cao Phong-Hòa Bình, Thuận Châu - Sơn La, Hoàng Su Phì - Hà Giang. Báo cáo đề tài hội thảo.
[9]. Kiều Văn Hoan, Nguyễn Hà Trang, Nguyễn Phương Thúy, Nguyễn Hữu Thanh (2019). Ứng dụng công nghệ GIS và viễn thám xây dựng bản đồ tiềm năng lũ quét tỉnh Sơn La. Tạp chí Khoa học xã hội, tập 64, số 8, trang 120 - 132.
[10]. Dương Thị Lợi, Đặng Phương Lan (2021). Ứng dụng mô hình đa chỉ tiêu nhằm đánh giá nguy cơ lũ quét trong bối cảnh biến đổi khí hậu toàn cầu. Trường hợp nghiên cứu cụ thể: miền núi Tây Bắc - Việt Nam. Tạp chí Khí tượng Thủy văn, 721, 31 - 45.
[11]. Lê Như Ngà, Nguyễn Ngọc Thạch, Lã Thanh Hà (2015). Tích hợp GIS và viễn thám xác định nguy cơ lũ quét lưu vực sông Năng, tỉnh Bắc Kạn. Tạp chí Khí tượng Thủy văn, 5, 19 - 26.
[12]. Trần Viết Ổn (2005). Nghiên cứu phân vùng lũ quét trên các tỉnh Sơn La, Điện Biên. Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, tr. 62 - 66.
[13]. Nguyễn Trọng Yêm và nnk (2006). Phần 2: Nghiên cứu đánh giá trượt lở, lũ quét, lũ bùn đá một số vùng nguy hiểm miền núi Bắc bộ, kiến nghị các giải pháp phòng tránh, giảm nhẹ thiên tai - Nghiên cứu xây dựng bản đồ phân vùng tai biến môi trường tự nhiên lãnh thổ Việt Nam. Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Mã số KC-08-01.
[14]. Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản (2012). Thuyết minh bản đồ phân vùng cảnh báo nguy cơ trượt lở đất đá khu vực tỉnh Hà Giang tỷ lệ 1:50 000 sản phẩm của đề án điều tra, đánh giá và phân vùng cảnh báo nguy cơ trượt lở đất đá các vùng miền núi Việt Nam. Thuyết minh chi tiết đề án, Lưu trữ tại Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản.
[15]. Fox, D.M.; Bryan, R.B.; Price, A.G (1997). The influence of slope angle on infiltration rate for interrill conditions. Geoderma, 80, 181 - 194.
[16]. Smith, G. Flash flood potential: Determining the hydrologic response of FFPI basins
to heavy rain by analyzing their physiographic characteristics. https://www.cbrfc.
noaa.gov/papers/ffp_wpap.pdf.
[17]. Gregory E.Smith (2010). Development of a Flash Flood Potential Index Using Physiographic Data Sets Within A Geographic Information System. Master of Science, Department of Geography the university of Utah.
[18]. Z.azizia, A.Najafia and H.Sohrabia (2008). Forest canopy density estimating, using satellite images. The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences.
[19]. J. Zogg, K. Deitsch (2013). The Flash Flood Potential Index at WFO Des Moines. Iowa.
[20]. R. Tincu, G. Lazar, and I. Lazar (2018). Modified Flash Flood
Potential Index in order to estimate areas with predisposition to water
accumulation. Open Geosciences, formerly Central European Journal of
Geosciences.
[21]. World Bank (2010). Weathering the Storm: Options for Disaster Risk Financing in Vietnam. Hanoi.

Authors

Chúc Quách Thị
qtchuc@hunre.edu.vn (Primary Contact)
Đào Bùi Thị Thúy
Quách Thị, C., & Bùi Thị Thúy, Đào. (2021). 03. Study on flash flood risk zoning in Quang Binh district, Ha Giang province using remotedly sensed images, GIS and FFPI index. Science Journal of Natural Resources and Environment, (38), 17–29. Retrieved from https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/359
##submission.license.notAvailable##

Article Details

Similar Articles

<< < 1 2 3 4 5 6 7 > >> 

You may also start an advanced similarity search for this article.

01. Monitoring mining activities by using satellite imagery data and UAV images: a case study in Yen Bai province

Huệ Lê Minh, Hiên Vũ Thị Thanh, Thảo Đỗ Thị Phương
Abstract View : 39
Download :20

06. Study on soil salinity by using Sentinel-2 imagery data: a case study in Dong Nai Province, Vietnam

Huy Chu Xuân, Ngọc Nguyễn Minh, Đạt Đinh Ngọc, Thủy Lê Thu, Hải Hoàng, Huy Bùi Quang, Phong Trần...
Abstract View : 69
Download :21