13. XÂY DỰNG WEBGIS CẢNH BÁO MỨC ĐỘ Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ KHU VỰC HÀ NỘI

Hà Lê Thị Thu, Vui Lê Thị, Lộc Ngô Đình, Khánh Nguyễn Văn, Long Nguyễn Hoàng, Toàn Nguyễn Tiến

Giới thiệu

Hà Nội những năm gần đây thường xuyên xuất hiện tình trạng ô nhiễm không khí vượt ngưỡng đáng báo động. Với mật độ giao thông dày đặc, các công trường xây dựng mọc lên liên tục khiến Hà Nội ô nhiễm không khí rất nặng. Nhằm tạo nên một địa chỉ đáp ứng nhu cầu tra cứu thông tin của người dùng một cách nhanh chóng, dễ dàng để người dân có được các thông tin chính xác và tiện lợi ứng phó với ô nhiễm không khí khu vực Hà Nội. Bằng việc kết hợp GIS và Web để tạo thành WebGIS, người dùng sẽ dễ dàng truy cập được các thông tin kết hợp với các bản đồ động để có được cái nhìn trực quan thông qua trình duyệt. WebGIS được xây dựng với các chức năng như tra cứu thông tin ô nhiễm trong khu vực theo thời gian thực, xác định thông tin vị trí người dùng, xác định thông tin ô nhiễm không khí vị trí người dùng với các điểm quan trắc không khí cố định và đưa ra cảnh báo ô nhiễm không khí, thống kê ô nhiễm không khí theo các chỉ số các chất ô nhiễm trên khu vực Hà Nội để từ đó cho gợi ý ra quyết định.

Toàn văn bài báo

Được tạo từ tệp XML

Trích dẫn

[1]. Bộ Quy chuẩn và Tiêu chuẩn Việt Nam (QCVN/TCVN) về khí thải và tiếng ồn.
[2]. Viện Phân tích Hệ thống Ứng dụng Quốc tế (IIASA), A-2361 Laxenburg, Cộng hòa Áo và Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao Công nghệ (CRETECH), Viện Hàn lâm Khoa học và Công Nghệ Việt Nam (VAST). Dự báo chất lượng không khí tại Hà Nội và khu vực phía Bắc Việt Nam.
[3]. Đặng Văn Đức (2001). Hệ thống thông tin địa lý. Nxb Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội.
[4]. Hoàng Xuân Cơ (2002). Đánh giá tác động môi trường.
[5]. Lê Xuân Thành (2015). Nghiên cứu và xây dựng hệ thống web gis phục vụ chia sẻ thông tin cảnh báo ô nhiễm không khí. Luận văn thạc sỹ, trường Đại học Công nghệ, Đại học quốc gia Hà Nội.
[6]. Nguyễn Bắc Giang (2009). Chỉ số chất lượng không khí. Bài giảng Khoa Môi trường, Đại học Khoa học Huế.
[7]. Nguyễn Mạnh Cường, Bùi Thị Kiên Trinh (2018). Ứng dụng GIS xây dựng website chất lượng không khí khu vực Hà Nội. Tuyển tập Hội nghị Khoa học thường niên.
[8]. Nguyễn Ngọc Thạch (2011). Địa thông tin (Những nguyên lý cơ bản về Viễn thám, Hệ thống thông tin địa lý và Hệ thống định vị toàn cầu). Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội.
[9]. Nguyễn Quang Tuấn (2010). Ứng dụng công nghệ WebGIS để xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ khai thác tiềm năng du lịch bền vững ở tỉnh Quảng Trị. Kỷ yếu hội thảo ứng dụng GIS toàn quốc. Nxb Nông nghiệp, Thành phố Hồ Chí Minh.
[10]. Trần Sơn Tùng (2012). Đánh giá chất lượng không khí thông qua số liệu trạm quan trắc tự động ở Hà Nội, Đà Nẵng và đề xuất giải pháp giảm thiểu.
[11]. Vũ Thị Duyên Thủy (2001). Pháp luật bảo vệ môi trường không khí ở Việt Nam - Thực trạng và hướng hoàn thiện. Luận văn Thạc sĩ Luật học, Trường Đại học Luật Hà Nội.
[12]. Tổng cục Môi trường (2019). Quyết định số 1459/QĐ-TCMT ngày 12/11/2019 về việc ban hành hướng dẫn kỹ thuật tính toán và công bố chỉ số chất lượng không khí Việt Nam (VN_AQI).
[13]. United States Environmental Protection Agency. Air quality index air quality and A guide to Your health.
[14]. http://www.airquality.co.uk/.
[15]. http://eng.airkorea.or.kr/.
[16]. http://www.epa.ie/whatwedo/monitoring/air/index/.
[17]. http://www.health.state.mn.us/asthma/documents/vietnameseaqicard0907.pdf.
[18]. http://www.pcd.go.th/indexEng.cfm.
[19]. https://moitruongthudo.vn.
[20]. https://leafletjs.com/.
[21]. https://reactjs.org.

Các tác giả

Hà Lê Thị Thu
lttha.tdbd@hunre.edu.vn (Liên hệ chính)
Vui Lê Thị
Lộc Ngô Đình
Khánh Nguyễn Văn
Long Nguyễn Hoàng
Toàn Nguyễn Tiến
Lê Thị Thu, H., Lê Thị, V., Ngô Đình, L., Nguyễn Văn, K., Nguyễn Hoàng, L., & Nguyễn Tiến, T. (2021). 13. XÂY DỰNG WEBGIS CẢNH BÁO MỨC ĐỘ Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ KHU VỰC HÀ NỘI. Tạp Chí Khoa học Tài Nguyên Và Môi trường, (37), 126–136. Truy vấn từ https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/352
##submission.license.notAvailable##

Chi tiết bài viết

Các bài báo tương tự

1 2 3 4 5 6 > >> 

Bạn cũng có thể bắt đầu một tìm kiếm tương tự nâng cao cho bài báo này.

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

1 2 > >>