16. CÔNG NHẬN THÊM 3 NGÀNH CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI ĐẠT TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

Manh Nguyen

Abstract

Sau thời gian làm việc tại Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội (từ ngày 22 đến ngày 26/01/2021), Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài của Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội nghiên cứu hồ sơ minh chứng của 11 tiêu chuẩn của 3 chương trình đào tạo gồm ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường, Kinh tế Tài nguyên thiên nhiên, Kỹ thuật Trắc địa - Bản đồ. Đoàn đánh giá ngoài đã làm việc trực tiếp với các cán bộ đầu mối phụ trách 3 chương trình đào tạo của 3 khoa, tổ chức thảo luận, phỏng vấn các nhóm đối tượng khác nhau cũng như thu thập ý kiến phản hồi và khảo sát cơ sở vật chất phục vụ công tác đào tạo của Nhà trường.

Full text article

Generated from XML file

Authors

Manh Nguyen
tapchikhtnmt@hunre.edu.vn (Primary Contact)
Nguyen, M. (2021). 16. CÔNG NHẬN THÊM 3 NGÀNH CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI ĐẠT TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC. Science Journal of Natural Resources and Environment, (36), 159–160. Retrieved from https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/339
##submission.license.notAvailable##

Article Details

Similar Articles

1 2 3 > >> 

You may also start an advanced similarity search for this article.

Most read articles by the same author(s)