17. KỶ NIỆM 66 NĂM TRUYỀN THỐNG ĐÀO TẠO NGÀNH KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

Việt Trần Quốc, Thường Lê Thị

Abstract

Chào mừng 66 năm ngày truyền thống đào tạo ngành Khí tượng Thủy văn (09/1/1955 - 09/01/2021), ngày 08/1/2021 tại Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, Khoa Khí tượng Thủy văn (KTTV) đã tổ chức kỷ niệm 66 năm ngày truyền thống đào tạo nguồn nhân lực ngành KTTV. Tới dự lễ kỉ niệm có các thầy cô nguyên là lãnh đạo khoa, giảng viên đã từng công tác và tham gia giảng dạy, cũng toàn thể các thầy cô đang giảng dạy, công tác, các cựu sinh viên và sinh viên.

Full text article

Generated from XML file

Authors

Việt Trần Quốc
tqviet@hunre.edu.vn (Primary Contact)
Thường Lê Thị
Trần Quốc, V., & Lê Thị, T. (2021). 17. KỶ NIỆM 66 NĂM TRUYỀN THỐNG ĐÀO TẠO NGÀNH KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN . Science Journal of Natural Resources and Environment, (35), 155–158. Retrieved from https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/323
##submission.license.notAvailable##

Article Details

Similar Articles

1 2 3 > >> 

You may also start an advanced similarity search for this article.

Most read articles by the same author(s)