17. KỶ NIỆM 66 NĂM TRUYỀN THỐNG ĐÀO TẠO NGÀNH KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

Việt Trần Quốc, Thường Lê Thị

Giới thiệu

Chào mừng 66 năm ngày truyền thống đào tạo ngành Khí tượng Thủy văn (09/1/1955 - 09/01/2021), ngày 08/1/2021 tại Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, Khoa Khí tượng Thủy văn (KTTV) đã tổ chức kỷ niệm 66 năm ngày truyền thống đào tạo nguồn nhân lực ngành KTTV. Tới dự lễ kỉ niệm có các thầy cô nguyên là lãnh đạo khoa, giảng viên đã từng công tác và tham gia giảng dạy, cũng toàn thể các thầy cô đang giảng dạy, công tác, các cựu sinh viên và sinh viên.

Toàn văn bài báo

Được tạo từ tệp XML

Các tác giả

Việt Trần Quốc
tqviet@hunre.edu.vn (Liên hệ chính)
Thường Lê Thị
Trần Quốc, V., & Lê Thị, T. (2021). 17. KỶ NIỆM 66 NĂM TRUYỀN THỐNG ĐÀO TẠO NGÀNH KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN . Tạp Chí Khoa học Tài Nguyên Và Môi trường, (35), 155–158. Truy vấn từ https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/323
##submission.license.notAvailable##

Chi tiết bài viết

Các bài báo tương tự

1 2 3 4 > >> 

Bạn cũng có thể bắt đầu một tìm kiếm tương tự nâng cao cho bài báo này.

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả