13. CÁC THỦ THUẬT SỬA LỖI TIẾNG ANH CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI

Tâm Tống Hưng

Giới thiệu

Trong dạy và học Tiếng Anh, người học mắc lỗi là một trong những thành tố của quá trình tri nhận kiến thức. Để lĩnh hội tri thức, người học cần nỗ lực học và khắc phục những lỗi sai để đạt được mục tiêu học tập. Nghiên cứu các thủ thuật sửa lỗi tiếng Anh cho sinh viên trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội được tiến hành với phương pháp định lượng để xác định những lỗi phổ biến và định tính để phát hiện các thủ thuật sửa lỗi hiệu quả. Kết quả nghiên cứu đã hướng dẫn và chỉ ra bản chất của ngôn ngữ thực hành, giáo viên đưa ra dẫn chứng, ví dụ và minh họa hay gợi ý để sinh viên tự sửa lỗi trong giới hạn có thể. Sửa lỗi theo cặp hoặc theo nhóm cũng tạo động lực cạnh tranh học tập một cách lành mạnh và có hiệu quả lâu dài vì việc sửa lỗi được khắc sâu trong ngữ cảnh của nhiều thành viên. Giáo viên sửa những lỗi đặc biệt hoặc có độ khó nhất định giúp sinh viên nắm được bản chất của tiếng Anh thực hành một cách chuyên sâu. Việc mã hóa các lỗi giúp sinh viên chủ động nhận biết, tiết kiệm thời gian và ứng dụng ngôn ngữ thành thạo theo từng cấp độ.

Toàn văn bài báo

Được tạo từ tệp XML

Trích dẫn

[1]. Donald, R. (2018). Teacher and Teacher Trainer. Eastbourne School of English. British Coucil Publisher.
[2]. Ellis, R. (2006). Implicit and Explicit Corrective Feedback and Acquisition of L2 Grammar. Cambridge, Cambridge University Press.
[3]. Michael, C. (2008). Peer Correction Procedures for Intermediate and Adcanced ESL Compsition Lessons. Vol. 10, No. 3 (pp. 321 - 326). Published by Teachers of English to Speakers of Other Languages, Inc. (TESOL).
[4]. Motlag, L. (2015). Who do Learners Prefer to Be Corrected? Teachers or Classmates?. Iran, Islamic Azad University Publisher, Shiraz.
[5]. Vega, P. (2017). 9 Powerful Ways to Correct your Student’s Mistakes Without Destroying Their Confidence. UK. Online Tutor Publisher.

Các tác giả

Tâm Tống Hưng
thtam@hunre.edu.vn (Liên hệ chính)
Tống Hưng, T. (2021). 13. CÁC THỦ THUẬT SỬA LỖI TIẾNG ANH CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI. Tạp Chí Khoa học Tài Nguyên Và Môi trường, (35), 118–125. Truy vấn từ https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/319
##submission.license.notAvailable##

Chi tiết bài viết

Các bài báo tương tự

Bạn cũng có thể bắt đầu một tìm kiếm tương tự nâng cao cho bài báo này.