08. ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH THỨ BẬC VÀ GIS THÀNH LẬP BẢN ĐỒ PHÂN VÙNG GIÁ ĐẤT TẠI XÃ YÊN LẠC, HUYỆN YÊN THỦY, TỈNH HÒA BÌNH

An Bùi Ngọc, Lương Lê Hữu

Giới thiệu

Giá đất là một yếu tố quan trọng có ảnh hưởng lớn tới sự phát triển kinh tế - xã hội của một quốc gia. Cùng với đó, các cơ quan chức năng về quản lý đất đai, quản lý thị trường cùng các cơ quan kinh tế, ngân hàng đang thiếu công cụ để có thể định giá đất sát với giá thị trường nhằm đưa ra những quyết định, những chính sách đúng đắn về đất đai. Bài báo trình bày phương pháp kết hợp thuật toán phân tích thứ bậc (AHP) và GIS để xác định giá đất theo quy định nhà nước đồng thời kết hợp thêm các tiêu chí để định giá đất theo giá thị trường ở khu vực miền núi, nông thôn; thử nghiệm tại xã Yên Lạc, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình. Kết quả cho thấy việc áp dụng kết hợp phương pháp AHP và GIS giúp công tác định giá đất được thực hiện nhanh chóng, giá đất thu được sát với giá thị trường. Cụ thể khi so sánh kết quả định giá với một số hợp đồng mua bán thực tế thì sai số lớn nhất là 18,1%, nhỏ nhất là 8,9%. Sản phẩm của nghiên cứu có thể là công cụ cho các cơ quan quản lý đất đai, quản lý thị trường, cơ quan thuế, ngân hàng,.... Đồng thời đây cũng cơ sở để thử nghiệm áp dụng phương pháp này cho khu vực đô thị.

Toàn văn bài báo

Được tạo từ tệp XML

Trích dẫn

[1]. Trần Văn Viện (2017). Định giá Bất động sản. NXB Bách Khoa Hà Nội.
[2]. Trần Đức Quỳnh, Bùi Nguyên Hạnh (2015). Mô hình hedonic và phần mềm cho bài toán xác định giá đất, các yếu tố ảnh hưởng đến giá đất. Tập 13, Số 6, Tạp chí Khoa học và Phát triển.
[3]. UBND tỉnh Hoà Bình (2019). Bảng giá các loại đất năm 2020 - 2024 trên địa bàn tỉnh Hoà Bình.
[4]. Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩ Việt Nam (2014). Nghị định số: 44/2014/NĐ-CP quy định về giá đất.
[5]. Saaty T.L. (2008). Decision making with the analytic hierarchy process. International Journal Services Sciences, Vol 1, No.1, pp.83 - 98.
[6]. Saaty T.L. (1987). The Analytic Hierachy Process - what it is and how it is used. Mathematical modelling, Elsevier Vol 9.
[7]. Saaty T.L. (1980). The Analytic Hierachy Process. McGrawHill, New York.
[8]. Triantaphyllou E., and Mann. S. H. (1995). Using The Analytic Hierarchy Process for Decision Making in Engineering applications: Some challenges. Inter’l Journal of Industrial Engineering: Applications and Practice, Volume 2, No. 1, pp. 35 - 40.
[9]. Bartik, T. J. (1987). The estimation of demand parameters in hedonic price models. Journal of Political Economy, 95(11): 81 - 88.
[10]. Gouriéroux C., and A. Laferrère (2009). Managing hedonic housing price indexes: The French experience. Journal of Housing Economics, 18: 206 - 213

Các tác giả

An Bùi Ngọc
bnan@tlu.edu.vn (Liên hệ chính)
Lương Lê Hữu
Bùi Ngọc, A., & Lê Hữu, L. (2021). 08. ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH THỨ BẬC VÀ GIS THÀNH LẬP BẢN ĐỒ PHÂN VÙNG GIÁ ĐẤT TẠI XÃ YÊN LẠC, HUYỆN YÊN THỦY, TỈNH HÒA BÌNH. Tạp Chí Khoa học Tài Nguyên Và Môi trường, (35), 80–87. Truy vấn từ https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/314
##submission.license.notAvailable##

Chi tiết bài viết

Các bài báo tương tự

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

Bạn cũng có thể bắt đầu một tìm kiếm tương tự nâng cao cho bài báo này.

03. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN YÊN BÌNH, TỈNH YÊN BÁI

Nam Trương Thanh, Thơ Lê Văn, Duy Nguyễn Lê, Huyền Vương Vân, Anh Trần Thị Mai
Abstract View : 15
Download :5