01. Studies on water quality of Son La hydropower reservoir before and after its operation

Ninh Đàm Đăng, Quang Nguyễn Tiến

Abstract

Son La Hydropower Plant is the biggest hydroelectric project in Vietnam built from 2005 to 2012. The dam for water storage and power generation activities of the plant on Da River was built in 2010. After 9 years of water storage, the Son La hydropower reservoir environment has stabilized, forming a wetland ecosystem - typical reservoir ecosystem in the Northwest, Vietnam. Based on water quality monitoring data of Son La Natural Resources and Environment Monitoring Center and Son La Hydropower Company, this study investigated water quality changes at 03 monitoring sites (upstream of the dam, inside the reservoir and below water gate) of Son La hydropower reservoir before and after its operation. Results showed that there was changes of physical, chemical and biological parameters in the reservoir’s water before and after its operation. Water quality of Son La hydropower reservoir was also found to have seasonal variation. External factors (i.e. natural, economic and social factor) affecting water quality in Son La hydropower reservoir were also evaluated and discussed.

Full text article

Generated from XML file

References

[1]. Nguyễn Văn Cư (2006). Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án xây dựng công trình thủy điện Sơn La.
[2]. Nguyễn Thanh Hùng, Nguyễn Thị Thu Huyền (2010). Nghiên cứu diễn biến chất lượng nước hồ Đại Lải tỉnh Vĩnh Phúc qua một năm đo đạc và thu thập dữ liệu. Tạp chí Khoa học và kỹ thuật Thủy lợi và Môi trường.
[3]. Công ty thủy điện Sơn La (2012). Quy chế vận hành điều tiết chống lũ hồ chứa thủy điện trên lưu vực sông Đà hàng năm.
[4]. Công ty thủy điện Sơn La - Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sơn La. Báo cáo tổng hợp quan trắc chất lượng môi trường nước lòng hồ thủy điện Sơn La năm 2010, 2012, 2013, 2015, 2016, 2017.
[5]. Dương Thanh Nga (2012). Đánh giá hiện trạng và phân tích diễn biến chất lượng nước mặt tỉnh Nghệ An. Luận văn Thạc sỹ.
[6]. Ngô Thị Thùy Dương, Lê Đình Thành, Phan Văn Yên (2013). Xung đột môi trường trong sử dụng tài nguyên nước mặt lưu vực sông Srepok. Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Thủy lợi và Môi trường.
[7]. Bộ Tài nguyên và Môi trường (2015). Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt, QCVN 08-MT:2015/BTNMT.
[8]. Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Tây Bắc. Báo cáo dữ liệu thủy văn hồ: thống kê trị số đặc trưng lượng mưa, trị số nhiệt độ nước, trị số mực nước, trị số lưu lượng nước vào hồ thủy điện Sơn La tại 6 trạm thủy văn khu vực hồ thủy điện Sơn La giai đoạn 2009 - 2016.
[9]. Trần Thiệu Cường (2016). Đánh giá chất lượng môi trường nước sông Uông, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh. Tạp chí Khoa học - Đại học quốc gia Hà Nội, Các khoa học Trái Đất và Môi trường.
[10]. Vũ Đình Hải (2016). Báo cáo hiện trạng khai thác, sử dụng nước mặt công trình thủy điện Sơn La.
[11]. Đỗ Xuân Đức, Lưu Đức Hải, Đỗ Hữu Tuấn (2019). Diễn biến chất lượng nước hồ thủy điện Sơn La từ dữ liệu quan trắc môi trường. Tạp chí Khoa học - Đại học quốc gia Hà Nội, Các khoa học Trái Đất và Môi trường.
[12]. Vũ Huy Định, Đặng Thị Thúy Hạt, Nguyễn Vân Hương, Phạm Hải Nam (2019). Đánh giá chất lượng nước suối Nậm La, tỉnh Sơn La. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp.

Authors

Ninh Đàm Đăng
damdangninh.nh@gmail.com (Primary Contact)
Quang Nguyễn Tiến
Đàm Đăng, N., & Nguyễn Tiến, Q. (2021). 01. Studies on water quality of Son La hydropower reservoir before and after its operation. Science Journal of Natural Resources and Environment, (35), 3–16. Retrieved from https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/307
##submission.license.notAvailable##

Article Details

Similar Articles

1 2 3 4 5 6 > >> 

You may also start an advanced similarity search for this article.

05. Assessment of drought level by using the indicator of flow deficiency in the Mekong delta

Thiện Trần Đức, Bính Đỗ Thị, Anh Nguyễn Phương
Abstract View : 12
Download :0

06. Research build map for risk of salt intrusion in the Ma River delta in the context of climate change

Minh Hoàng Thị Nguyệt, Thường Lê Thị, Vũ Nguyễn Trọng
Abstract View : 2
Download :1

07. Climate characteristics and changes in Tho Chu archipelago in the early 21st century

Tuấn Nguyễn Ngọc, Hà Lê Thị Thu, Hương Trần Thị, Anh Ninh Thị Kim
Abstract View : 11
Download :5

09. Research on fog forecast on the sea of Quang Ninh - Hai Phong

Lành Nguyễn Viết, Đoàn Phan Văn
Abstract View : 17
Download :5