10. NGHIÊN CỨU DỰ BÁO MƯA NHỎ MƯA PHÙN CHO SÂN BAY PHÚ BÀI BẰNG PHƯƠNG PHÁP THỐNG KÊ VẬT LÝ

Nam Trần Chấn, Hằng Vũ Thị

Giới thiệu

Nghiên cứu xây dựng phương trình dự báo mưa nhỏ, mưa phùn dựa trên mối quan hệ giữa việc xuất hiện mưa nhỏ, mưa phùn với các yếu tố nhiệt độ, nhiệt độ điểm sương, độ ẩm tương đối, độ ẩm riêng và gió ở các mực 1000 mb, 925 mb, 850 mb. Bằng việc sử dụng số liệu của các trạm khí tượng bề mặt Huế, A Lưới và Nam Đông của tỉnh Thừa Thiên - Huế để thử nghiệm dự báo cho khu vực sân bay Phú Bài, nhằm đánh giá khả năng dự báo và tính chính xác của phương pháp được lựa chọn sử dụng dự báo. Nghiên cứu tiến hành đánh giá trên chuỗi số liệu phụ thuộc từ năm 2014 đến 2018 và trên chuỗi số liệu độc lập cho tháng 1 đến tháng 3/2019. Các tháng dự báo trong năm bao gồm những đợt thường xuất hiện mưa nhỏ, mưa phùn vào các tháng từ tháng 1 - 3.

Toàn văn bài báo

Được tạo từ tệp XML

Trích dẫn

[1]. Phùng Ngọc Điệp (1970). Chỉ tiêu dự báo mưa nhỏ mưa phùn. Nội san Khí tượng Vật lý địa cầu XII.
[2]. Nguyễn Viết Phong (1964). Áp dụng phân tích phân biệt dự báo mưa nhỏ cho các đài Vinh và Lai Châu. Nội san Khí tượng Vật lý địa cầu XI.
[3]. Lê Đình Quang (1965). Dự báo mưa nhỏ và mưa phùn trong nửa năm lạnh. Nội san Khí tượng Vật lý địa cầu IV.
[4]. John R. Starr (1997). Forecasters’s reference book. Meteorological Office College.

Các tác giả

Nam Trần Chấn
tcnam@hunre.edu.vn (Liên hệ chính)
Hằng Vũ Thị
Trần Chấn, N., & Vũ Thị, H. (2020). 10. NGHIÊN CỨU DỰ BÁO MƯA NHỎ MƯA PHÙN CHO SÂN BAY PHÚ BÀI BẰNG PHƯƠNG PHÁP THỐNG KÊ VẬT LÝ. Tạp Chí Khoa học Tài Nguyên Và Môi trường, (34), 85–99. Truy vấn từ https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/297
##submission.license.notAvailable##

Chi tiết bài viết

Các bài báo tương tự

1 2 3 4 5 6 7 > >> 

Bạn cũng có thể bắt đầu một tìm kiếm tương tự nâng cao cho bài báo này.

05. ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ HẠN HÁN BẰNG CHỈ SỐ THIẾU HỤT DÒNG CHẢY VÙNG HẠ LƯU ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

Thiện Trần Đức, Bính Đỗ Thị, Anh Nguyễn Phương
Abstract View : 303
Download :82

06. NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG BẢN ĐỒ NGUY CƠ XÂM NHẬP MẶN VÙNG HẠ LƯU SÔNG MÃ TRONG ĐIỀU KIỆN BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

Minh Hoàng Thị Nguyệt, Thường Lê Thị, Vũ Nguyễn Trọng
Abstract View : 247
Download :78

09. NGHIÊN CỨU DỰ BÁO SƯƠNG MÙ VÙNG BIỂN QUẢNG NINH - HẢI PHÒNG

Lành Nguyễn Viết, Đoàn Phan Văn
Abstract View : 73
Download :26