06. The impact of climate change on rice yield in Thai Binh province, Vietnam

Minh Thái Thị Thanh, Hòe Vương Thị

Abstract

Thai Binh is an agricultural province and the people's livelihood is mainly engaged in agricultural production (about 63 - 65% labors of the province). The agricultural production of the province mainly depends on natural conditions. In fact, there has been an increase in extreme weather phenomena, such as hot weather, drought, extreme cold, damaging cold, storms and tropical depressions etc in recent years. This is significant impact on rice productivity in Thai Binh province. The objective of study is to investigate the impact of climate change on rice yield in Thai Binh province by using the Aquacrop model. The results showed that with RCP4.5 scenario, the winter-spring rice yield increased by 0.74 - 0.92 tons/ha when compared to the baseline scenario in the first period; in 2046 - 2065, the rice yield reached 0.82 - 0.98 tons/ha; and the rice yield reached 0.91 - 1.09 tons/ha in the last period. In which, Thai Binh city has the lowest increase, Dong Hung, Hung Ha and Tien Hai districts have the highest increase at all three periods. With RCP8.5 scenario, the rice yield increased in the last two periods, slightly decreased at the first period when compared to the baseline scenario. In Thai Binh city and Thai Thuy district, rice yield increased slightly. The rice yield in Dong Hung and Tien Hai districts were higher than the baseline scenario.

Full text article

Generated from XML file

References

[1]. Lê Tuấn Anh (2011). Tác động của biến đổi khí hậu đến sản xuất lúa gạo ở đồng bằng sông Cửu Long. Nhà xuất bản Nông nghiệp.
[2]. Hoàng Minh Hoàng và cộng sự (2015). Ảnh hưởng của điều kiện khí hậu và nước tưới thay đổi lên năng suất lúa ở phường Trà Nóc, thành phố Cần Thơ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ.
[3]. Nguyễn Thị Thúy Mai (2018). Thích ứng với biến đổi khí hậu trong lĩnh vực nông nghiệp của người dân ven biển huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình. Luận án tiến sĩ.
[4]. Nguyễn Hữu Quyền và cộng sự (2019). Chương trình nghiên cứu BĐKH, nông nghiệp và an ninh lương thực.
[5]. Steduto P., T.C. Hsiao, D. Raes, E. Fereres, G., G. Izzi, L. Heng and J. Hoogeveen. (2011). Performance review of Aquacrop - The fao crop water productivity model. ICID 21st International Congress on Irrigation and Drainage. Tehran, Iran. P 321 - 348.
[6]. Đặng Thị Bé Thơ (2013). Tác động của biến đổi khí hậu đến sản xuất nông nghiệp tỉnh Bến Tre. Luận văn Thạc sĩ.
[7]. Thái Minh Tín và cộng sự (2017). Đánh giá tính tổn thương đối với đất nông nghiệp trong điều kiện biến đổi khí hậu cho các tỉnh ven biển Đông đồng bằng sông Cửu Long. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ, DOI:10.22144/ctu.jsi.2017.040.
[8]. Mai Văn Trịnh và cộng sự (2011). Ảnh hưởng của BĐKH đến năng suất một số cây lương thực chính. Nhà xuất bản Nông nghiệp.
[9]. Vương Tuấn Huy và cộng sự (2013). Ứng dụng mô hình Aquacrop mô phỏng năng suất lúa trong điều kiện biến đổi khí hậu thay đổi tại vùng bắc quốc lộ 1A, tỉnh Bạc Liêu. Viện nghiên cứu BĐKH, Trường Đại học Cần Thơ.
[10]. https://www.ipcc.ch/

Authors

Minh Thái Thị Thanh
tttminh@hunre.edu.vn (Primary Contact)
Hòe Vương Thị
Thái Thị Thanh, M., & Vương Thị, H. (2020). 06. The impact of climate change on rice yield in Thai Binh province, Vietnam. Science Journal of Natural Resources and Environment, (34), 47–54. Retrieved from https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/293
##submission.license.notAvailable##

Article Details

Similar Articles

<< < 1 2 3 4 5 > >> 

You may also start an advanced similarity search for this article.

Most read articles by the same author(s)