3. NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA ĐỊA HÌNH TỚI ĐỢT MƯA LỚN TỪ 09-13/08/2013 Ở NAM BỘ VÀ NAM TÂY NGUYÊN BẰNG MÔ HÌNH WRF

Phong Nguyễn Bình, Thăng Vũ Văn, Thức Trần Duy, Anh Vũ Thế, Hiệp Nguyễn Văn

Giới thiệu

Trong nghiên cứu này nhóm tác giả đánh giá tác động của địa hình đến khả năng gây ra mưa lớn cho khu vực Nam Bộ và Nam Tây Nguyên. Nghiên cứu phân tích đợt mưa lớn trong khoảng thời gian từ 09/08/2013 đến 13/08/2013 sử dụng các sản phẩm đầu ra của mô hình WRF, số liệu quan trắc. Hai thí nghiệm được thực hiện là mô phỏng có địa hình và không có địa hình. Dựa trên kết quả thu được thấy rằng, khi loại bỏ địa hình lượng mưa giảm đi đáng kể, khoảng 50% so với trường hợp có địa hình, tốc độ gió ở một số khu vực địa hình cao cũng thay đổi đáng kể. Địa hình kết hợp với gió Tây Nam mạnh mang nhiều hơi ẩm kết hợp với hiệu ứng cưỡng bức địa hình là nguyên nhân chính gây ra đợt mưa lớn này.

Toàn văn bài báo

Được tạo từ tệp XML

Trích dẫn

1. Phan Văn Tân (2014). Khí hậu Việt Nam, Bộ môn Khí tượng, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội.
2. https://vi.wikipedia.org/wiki/ Tây_Nguyên.
3. https://vi.wikipedia.org/wiki/Nam_Bộ_Việt_Nam.
4. http://giovanni.gsfc.nasa.gov/
5. Shuanzhu Gao, Zhiyong Meng, Fuqing Zhang, and Lance F. Bosart (2009). Observational Analysis of Heavy Rainfall Mechanisms Associated with Severe Tropical Storm Bilis (2006) after Its Landfall. Mon. Wea. Rev., 137, 1881-1897.

Các tác giả

Phong Nguyễn Bình
nbphong@hunre.edu.vn (Liên hệ chính)
Thăng Vũ Văn
Thức Trần Duy
Anh Vũ Thế
Hiệp Nguyễn Văn
Nguyễn Bình, P., Vũ Văn, T., Trần Duy, T., Vũ Thế, A., & Nguyễn Văn, H. (2017). 3. NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA ĐỊA HÌNH TỚI ĐỢT MƯA LỚN TỪ 09-13/08/2013 Ở NAM BỘ VÀ NAM TÂY NGUYÊN BẰNG MÔ HÌNH WRF. Tạp Chí Khoa học Tài Nguyên Và Môi trường, (16), 18–23. Truy vấn từ https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/28
##submission.license.notAvailable##

Chi tiết bài viết

Các bài báo tương tự

1 2 3 4 5 6 > >> 

Bạn cũng có thể bắt đầu một tìm kiếm tương tự nâng cao cho bài báo này.

1. MÔ PHỎNG TRƯỜNG DÒNG CHẢY TRONG GIÓ MÙA KHU VỰC CỬA ĐẠI

Thanh Nguyễn Ngọc, Lân Vũ Văn, Lân Nguyễn Hồng
Abstract View : 74
Download :22