17. 75 NĂM TRUYỀN THỐNG NGÀNH QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI VIỆT NAM

Tuấn Phạm Anh

Abstract

Trong không khí lịch sử hào hùng của Cách mạng tháng Tám, ngày 03/10/1945 Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh số 41, mở đầu cho hoạt động quản lý đất đai của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà và đánh dấu cho quá trình xây dựng, trưởng thành cũng từ thời điểm ấy của ngành Quản lý đất đai trong dòng chảy lịch sử 75 năm đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ, xây dựng Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Truyền thống 75 năm ngày thành lập ngành Quản lý đất đai (03/10/1945 - 03/10/2020) đã đạt được nhiều thành tích vẻ vang.

Full text article

Generated from XML file

Authors

Tuấn Phạm Anh
patuan@hunre.edu.vn (Primary Contact)
Phạm Anh, T. (2020). 17. 75 NĂM TRUYỀN THỐNG NGÀNH QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI VIỆT NAM. Science Journal of Natural Resources and Environment, (32), 143–144. Retrieved from https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/272
##submission.license.notAvailable##

Article Details

Similar Articles

1 2 3 > >> 

You may also start an advanced similarity search for this article.