15. HỘI NGHỊ TỔNG KẾT “NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI - CHẶNG ĐƯỜNG 10 NĂM PHÁT TRIỂN”

Manh Nguyen

Abstract

Sáng ngày 16/09/2020, tại hội trường nhà B trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội long trọng tổ chức hội nghị tổng kết “Nghiên cứu khoa học sinh viên Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội - chặng đường 10 năm phát triển”.

Full text article

Generated from XML file

Authors

Manh Nguyen
tapchikhtnmt@hunre.edu.vn (Primary Contact)
Nguyen, M. (2020). 15. HỘI NGHỊ TỔNG KẾT “NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI - CHẶNG ĐƯỜNG 10 NĂM PHÁT TRIỂN” . Science Journal of Natural Resources and Environment, (32), 136–139. Retrieved from https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/270
##submission.license.notAvailable##

Article Details

Similar Articles

1 2 3 > >> 

You may also start an advanced similarity search for this article.

Most read articles by the same author(s)