2. ÁP DỤNG MÔ HÌNH HEC - HMS NGHIÊN CỨU DỰ BÁO DÒNG CHẢY LŨ TẠI TRẠM THỦY VĂN THÁC MUỐI TRÊN SÔNG GIĂNG

Tình Trần Văn, Trang Lê Thu, Thái Vũ Hồng

Giới thiệu

Nghệ An là tỉnh thuộc khu vực miền Trung, có địa hình với độ dốc lớn nên lũ trên sông Giăng cũng như các sông khác ở đây thường tập trung nhanh, gây khó khăn cho công tác dự báo. Lũ lụt xảy ra ngày một nghiêm trọng và khó kiểm soát. Đó là một trong những thiên tai liên quan đến dòng chảy gây thiệt hại vô cùng to lớn cả về con người và tài sản đồng thời gây ra tác động xấu tới môi trường tự nhiên. Vấn đề cảnh báo, dự báo và phòng tránh lũ là biện pháp được lựa chọn nhằm tránh tổn thất do lũ gây nên. Bài toán cũng đã nghiên cứu thử nghiệm sử dụng mô hình thủy văn HEC - HMS dự báo dòng chảy lũ tại trạm Thác Muối trên lưu vực sông Giăng. Kết quả nghiên cứu này sẽ là cơ sở khoa học cho việc đề xuất các giải pháp phòng, chống, giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai lũ lụt gây ra cho khu vực sông Giăng nói riêng và tỉnh Nghệ An nói chung.

Toàn văn bài báo

Được tạo từ tệp XML

Trích dẫn

[1]. Viện khoa học Khí tượng Thủy văn và Môi trường (2007). Nghiên cứu xây dựng khung hỗ trợ ra quyết định trong quản lý tài nguyên nước lưu vực sông Cả.
[2]. Trần Duy Kiều (2015). Nghiên cứu nhận dạng lũ lớn, phân vùng nguy cơ lũ lớn và xây dựng bản đồ ngập lụt phục vụ cảnh báo lũ lớn lưu vực sông Lam. Đề tài cấp bộ.

Các tác giả

Tình Trần Văn
tvtinh@hunre.edu.vn (Liên hệ chính)
Trang Lê Thu
Thái Vũ Hồng
Trần Văn, T., Lê Thu, T., & Vũ Hồng, T. (2017). 2. ÁP DỤNG MÔ HÌNH HEC - HMS NGHIÊN CỨU DỰ BÁO DÒNG CHẢY LŨ TẠI TRẠM THỦY VĂN THÁC MUỐI TRÊN SÔNG GIĂNG. Tạp Chí Khoa học Tài Nguyên Và Môi trường, (16), 10–17. Truy vấn từ https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/27
##submission.license.notAvailable##

Chi tiết bài viết

Các bài báo tương tự

1 2 3 4 5 6 > >> 

Bạn cũng có thể bắt đầu một tìm kiếm tương tự nâng cao cho bài báo này.

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

1. MÔ PHỎNG TRƯỜNG DÒNG CHẢY TRONG GIÓ MÙA KHU VỰC CỬA ĐẠI

Thanh Nguyễn Ngọc, Lân Vũ Văn, Lân Nguyễn Hồng
Abstract View : 66
Download :20

3. NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA ĐỊA HÌNH TỚI ĐỢT MƯA LỚN TỪ 09-13/08/2013 Ở NAM BỘ VÀ NAM TÂY NGUYÊN BẰNG MÔ HÌNH WRF

Phong Nguyễn Bình, Thăng Vũ Văn, Thức Trần Duy, Anh Vũ Thế, Hiệp Nguyễn Văn
Abstract View : 74
Download :27