13. Study on status of water use and domestic water quality in Dang Xa commune, Gia Lam district, Hanoi

Chi Trần Thùy, Linh Phùng Thị, Hùng Lê Việt, Linh Bùi Khánh

Abstract

Safe drinking water is essential for human life. However, residents of Dang Xa commune notified that there was the shortage of water supply as well as unsafe drinking water quality (i.e. abnormal color, smell) occasionally. Therefore,. This study surveyed 30 households and collected water samples from taps at 11 households in 10 villages and Dang Xa urban area of ​​Dang Xa commune, Gia Lam district, Hanoi City. The water samples were analyzed for 13 parameters and the results were compared with the National Technical Regulation on domestic water quality (QCVN02:2009/BYT) and National Technical Regulation on drinking water quality (QCVN01:2009/BYT). The results showed that the clean water supply systemhas not yet met the water demand of residents living in Dang Xa commune recently. Many households in villages of the commune, exept Dang Xa urban area, have to use underground water besides tap water for their daily life. Findings of this study also showed that most of water quality parameters met the national standard for domestic and drinking water use, except permanganate level in collected water samples from Lo, Dong Xuyen, An Da, Hoang Long, Cu Da villages. Two ground water samples at Hoang Long and An Da villages were not safe for domestic use due to the high levels of hardness and manganese (Hoang Long) and iron, suspended solid, color, smell (An Da).

Full text article

Generated from XML file

References

[1]. Lương Văn Anh (2017). Giải pháp cấp nước nông thôn tỉnh Quảng Ngãi trong điều kiện biến đổi khí hậu. Khoa học kỹ thuật và thủy lợi và môi trường, số 58: 56 - 63.
[2]. Cục quản lý Tài nguyên nước. Tài nguyên nước việt nam - những vấn đề đặt ra đối với việc tiếp tục hoàn thiện chính sách, pháp luật về tài nguyên nước.
[3]. Bộ Tài nguyên môi trường (2014). Thông tư số 12/2014/TT-BTNMT: Thông tư quy định kỹ thuật điều tra, đánh giá tài nguyên nước mặt.
[4]. Quy chuẩn Việt Nam QCVN 02:2009/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sinh hoạt.
[5]. Quy chuẩn Việt Nam QCVN 01:2009/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ăn uống.
[6]. Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6663-3:2008 do Ban Kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC 147 Chất lượng nước biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6663-3:2008 (ISO 5667-3 : 2003): Chất lượng nước - Lấy mẫu - Phần 3: Hướng bảo quản và xử lý mẫu.
[7]. Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6186:1996 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC 135/F9/SC1 Nước tinh lọc biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường ban hành.
[8]. Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6492:2010 do Tổng cục Môi trường biên soạn, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.
[9]. Trung tâm tư vấn kiến trúc và xây dựng, Viện kiến trúc quy hoạch đô thị và nông thôn. Đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn mới ở xã Đặng Xá huyện Gia Lâm đến năm 2020.
[10]. Hồng Khanh (2015). Nỗi kinh hoàng mang tên thu nhập thấp Đặng Xá. Báo điện tử VietNamnet, (ngày 05 tháng 10năm 2015), .
[11]. Cổng thông tin điện tử huyện Gia Lâm - Hà Nội (2015), .
[12]. Lê Mai (2017). Khu đô thị Đặng Xá: Nước đã thiếu lại còn bẩn. Báo Kinh tế và Đô thị, (ngày 6-06-2017), .

Authors

Chi Trần Thùy
Linh Phùng Thị
ptlinh@hunre.edu.vn (Primary Contact)
Hùng Lê Việt
Linh Bùi Khánh
Trần Thùy, C., Phùng Thị, L., Lê Việt, H., & Bùi Khánh, L. (2020). 13. Study on status of water use and domestic water quality in Dang Xa commune, Gia Lam district, Hanoi. Science Journal of Natural Resources and Environment, (32), 116–125. Retrieved from https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/268
##submission.license.notAvailable##

Article Details

Similar Articles

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

You may also start an advanced similarity search for this article.

Most read articles by the same author(s)

08. Assessment of climate change impacts on the Lai Giang river flow in Binh Dinh province

Ngọc Nguyễn Thị Bích, Tình Trần Văn, Anh Nguyễn Thị Lan
Abstract View : 23
Download :3

05. Social vulnerability of rice-based farming households to salinity intrusion in the Vietnamese Mekong Delta

Danh Võ Thành, Khải Huỳnh Việt, Khôi Phan Đình, Trúc Ngô Thị Thanh, Ngân Nguyễn Văn, Hằng Trương...
Abstract View : 94
Download :44

10. Using the WQI index to assess water quality in Quy Nhon city from 2015 to 2020

Vi Nguyễn Thị Tường, Trang Trương Thị Thùy
Abstract View : 95
Download :29