08. ỨNG DỤNG WEBGIS MÃ NGUỒN MỞ TRONG QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN KHOÁNG SẢN: NGHIÊN CỨU ĐIỂN HÌNH TẠI KHU VỰC QUỲ HỢP, NGHỆ AN

Bình Đậu Thanh, Thành Nguyễn Sách, Hùng Nguyễn Như, Dương Đỗ Văn

Giới thiệu

Việt Nam là một quốc gia có nguồn tài nguyên khoáng sản đa dạng và phong phú. Bởi vậy, việc quản lý nguồn tài nguyên khoáng sản là rất quan trọng. Ngày nay, sự phát triển mạnh mẽ của các nền tảng WebGIS mã nguồn mở đã hỗ trợ các nhà phát triển phần mềm trong quá trình xây dựng các ứng dụng quản lý tài nguyên khoáng sản một cách linh hoạt, hợp lý và tiết kiệm chi phí. Trong nghiên cứu này, nhóm tác giả sẽ giới thiệu mô hình quản lý tài nguyên khoáng sản dựa trên các nền tảng WebGIS mã nguồn mở. Kết quả nghiên cứu này đã được thử nghiệm trong việc phát triển ứng dụng WebGIS quản lý tài nguyên khoáng sản khu vực Qùy Hợp - Nghệ An.

Toàn văn bài báo

Được tạo từ tệp XML

Trích dẫn

[1]. Angel Marquez (2015). PostGIS Essentials. Packt Publishing.
[2]. Chengkun Liu, Rui Ma, Li Zhang (2020). Analysis of Spatial Indexing Mechanism and Its Application in Data Management: A Case Study on Spatialite Database. 7th Annual International Conference on Geo-Spatial Knowledge and Intelligence.
[3]. David Blasby (2015). Building a Spatial Database in PostgreSQL. http://postgis.refractions.net.
[4]. Đỗ Thành Long, Trần Thái Bình, Trần Đình Trung (2016). Nghiên cứu công nghệ 3D xây dựng mô hình ngập trên nền webGIS khu vực Tp. Hồ Chí Minh. Tạp chí phát triển KH & CN, Vol.19, K.4, pp.82 - 88.
[5]. Dư Văn Toán (2015). Nghiên cứu chính sách quản lý tài nguyên khoáng sản biển tại Việt Nam. Hội thảo Chính sách quản lý tài nguyên khoáng sản Việt Nam.
[6]. Fortes, Viegas, Oliveira, Filipe, Almeida, Gruijters (2013). EUROGEOSOURCE - The new generation of EU mineral and energetic resources Web GIS Systems using cloud computing. Geonovas, Nº 26: 03.
[7]. Lê Văn Thạnh, Trương Chí Quang, Võ Quang Minh và Trần Lê (2014). Ứng dụng công nghệ webgis quản lý dữ liệu thủy lợi tại thành phố cần thơ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ.
[8]. Lê Xuân Ánh, Nguyễn Đình Thông, Nguyễn Thị Thanh Tâm (2016). Ứng dụng công nghệ webgis phục vụ canh tác lúa vùng Đồng Bằng Sông Hồng. Hội thảo quốc gia về khoa học cây trồng lần thứ hai.
[9]. Levente Juhász (2016). Open Source Web GIS Solutions in Disaster Management - with Special Emphasis on Inland Excess Water Modeling. Journal of Environmental Geography.
[10]. Mengesha Endalew Zerihun (2017). Web Based GIS for Tourism Development Using Effective Free and Open Source Software Case Study: Gondor Town and Its Surrounding Area, Ethiopia. Journal of Geographic Information System.
[11]. Nguyễn An Bình, Phạm Việt Hòa, Nguyễn Vũ Giang (2015). Xây dựng hệ thống giám sát và quản lý lớp phủ rừng bằng công nghệ WebGIS. Hội thảo ứng dụng GIS toàn quốc 2015.
[12]. Nguyễn Huy Phương, Lê Anh Thắng, Phạm Quang Huy, Nguyễn Khánh Văn (2009). Ứng dụng công nghệ webgis xây dựng cơ sở dữ liệu địa chất khoáng sản, địa chất môi trường và tai biến địa chất các vùng biển Việt Nam. Tạp chí địa chất.
[13]. Nguyễn Quốc Hiệp (2017). Nghiên cứu xây dựng hệ thống quản lý và hỗ trợ điều hành hệ thống tưới theo thời gian thực. Luận án tiến sỹ kỹ thuật, Viện Khoa học thủy lợi Việt Nam.
[14]. Nguyễn Sách Thành, Đào Khánh Hoài, Nguyễn Thị Thu Nga (2017). Nghiên cứu các công nghệ GIS mã nguồn mở nhằm quản lý dữ liệu ảnh viễn thám thông qua hệ thống mạng LAN. Tạp chí khoa học trường Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh, Tập 14, số 6, tr. 131 - 138.
[15]. Nguyễn Sách Thành, Trịnh Lê Hùng, Đỗ Văn Dương (2019). Ứng dụng phương pháp phân tích thành phần chính có hướng trong chiết tách khu vực chứa khoáng sản sét trên ảnh vệ tinh quang học Landsat 8. Tạp chí khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất, tập 60, kỳ 5, tr.109 - 118.
[16]. Nguyễn Thanh Phi, Trần Văn Sơn, Trần Cao Đệ (2018). Xây dựng hệ thông tin địa lý quản lý quy hoạch đô thị và định giá đất tại thành phố Sóc Trăng. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ.
[17]. Nguyễn Văn Canh, Hoàng Hoa Thám, Nguyễn Đình Tiến, Nguyễn Thị Thủy, Đỗ Thị Việt Hương (2020). Xây dựng cơ sở dữ liệu GIS về khoáng sản tỉnh Bình Định. Trường Đại học Quy Nhơn.
[18]. Nutjaree Charoenbunwanon, Koji Wakita, Joel C.Bandibas (2016). Web-based mineral information system of Thailand using free and open source software and open Geospatial consortium standards: a case study of Asean region. Geoinformatics, vol.27, no.2, pp.31 - 39.
[19]. Pengfei Li, Hua Lu, Qian Zheng (2020). LISA: A Learned Index Structure for Spatial Data. SIGMOD’ 20, Portland, OR, USA.
[20]. Phạm Đức Trọng (2020). Bộ công cụ mã nguồn mở để thao tác và quản lý bản đồ địa chất khoáng sản trong môi trường WebGIS. Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản - Bộ Tài nguyên và Môi trường.
[21]. Quang Truong Chi, Vo Quang Minh, Lê Văn Thạnh (2013). Công nghệ WEBGIS ứng dụng trong quản lý tiến độ xuống giống và tình hình dịch hại lúa ở tỉnh An Giang. Kỷ yếu hội thảo toàn quốc về công nghệ thông tin 2013, tr.175 - 184.
[22]. Ranka Stanković, Nikola Vulović, Nikola Lilić, Ivan Obradović, Radule Tošović, Milica Pešić-Georgiadis (2015). WebGIS Cadastre of Abandoned Mines in Autonomous Province of Vojvodina. 5th International Symposium"Mining and Environmental protection".
[23]. Schoen, B.; Bertolotto, Michela; Laefer, Debra F.; Morrish, Sean (2009). Storage, manipulation, and visualization of LiDAR data. International Society of Photogrammetry and Remote Sensing.
[24]. Santosh Kumar, Suresh Babu (2016). A Web GIS Based Decision Support System for Agriculture Crop Monitoring System-A Case Study from Part of Medak District. Journal of Remote Sensing & GIS, Volume 5, Issue 4.
[25]. Thanh Thi Nguyen (2009). Indexing PostGIS databases and spatial Query performance evaluations. International Journal of Geoinformatics, Vol 5, No.3.
[26]. Trần Đức Thảo, Trương Thị Diệu Hiền (2017). Xây dựng phần mềm tích hợp công nghệ web-gis ứng dụng trong quản lý môi trường trên địa bàn tỉnh quảng ngãi. Tạp chí Khoa học công nghệ và Thực phẩm.
[27]. Trần Nam Phong, Đỗ Thành Long, Trần Thái Bình (2014). Phát triển các ứng dụng gis và web-gis sử dụng phần mềm mã nguồn mở. Kỷ yếu hội thảo ứng dụng GIS toàn quốc 2014.
[28]. Trần Thiện Chính, Nguyễn Tiến Đức, Lê Xuân Công (2014). Nghiên cứu xây dựng hệ thống thông tin quản lý chỉ tiêu tài nguyên môi trường vùng tây nguyên. Tạp chí KHKT Mỏ - Địa chất, số 47, 7/2014, tr.92 - 96.
[29]. Vikram Nathan, Jialin Ding, Mohammad Alizadeh, Tim Kraska (2019). Learning Multi-dimensional Indexes. SIGMOD’ 20, Portland, OR, USA.
[30]. Võ Quang Minh (2012). Đánh giá thực trạng và tiềm năng khai thác một số sản phẩm từ nguồn tài nguyên sét ở ĐBSCL. Hội thảo phát triển nông thôn bền vững.

Các tác giả

Bình Đậu Thanh
Thành Nguyễn Sách
Hùng Nguyễn Như
Dương Đỗ Văn
dvduong@hunre.edu.vn (Liên hệ chính)
Đậu Thanh, B., Nguyễn Sách, T., Nguyễn Như, H., & Đỗ Văn, D. (2020). 08. ỨNG DỤNG WEBGIS MÃ NGUỒN MỞ TRONG QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN KHOÁNG SẢN: NGHIÊN CỨU ĐIỂN HÌNH TẠI KHU VỰC QUỲ HỢP, NGHỆ AN. Tạp Chí Khoa học Tài Nguyên Và Môi trường, (32), 70–79. Truy vấn từ https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/263
##submission.license.notAvailable##

Chi tiết bài viết

Các bài báo tương tự

1 2 3 4 5 > >> 

Bạn cũng có thể bắt đầu một tìm kiếm tương tự nâng cao cho bài báo này.

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả