01. Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội - 10 năm xây dựng và phát triển

Huy Hoàng Anh

Giới thiệu

Việc ra đời Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội là kết quả của một quá trình phấn đấu liên tục trong 65 năm của các thế hệ cán bộ, giảng viên nhà trường (1955 - 2020),...

Toàn văn bài báo

Được tạo từ tệp XML

Các tác giả

Huy Hoàng Anh
hahuy@hunre.edu.vn (Liên hệ chính)
Hoàng Anh, H. (2020). 01. Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội - 10 năm xây dựng và phát triển. Tạp Chí Khoa học Tài Nguyên Và Môi trường, (32), 3–11. Truy vấn từ https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/256
##submission.license.notAvailable##

Chi tiết bài viết

Các bài báo tương tự

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

Bạn cũng có thể bắt đầu một tìm kiếm tương tự nâng cao cho bài báo này.

No Related Submission Found