01. Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội - 10 năm xây dựng và phát triển

Huy Hoàng Anh

Abstract

Việc ra đời Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội là kết quả của một quá trình phấn đấu liên tục trong 65 năm của các thế hệ cán bộ, giảng viên nhà trường (1955 - 2020),...

Full text article

Generated from XML file

Authors

Huy Hoàng Anh
hahuy@hunre.edu.vn (Primary Contact)
Hoàng Anh, H. (2020). 01. Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội - 10 năm xây dựng và phát triển. Science Journal of Natural Resources and Environment, (32), 3–11. Retrieved from https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/256
##submission.license.notAvailable##

Article Details

Similar Articles

1 2 3 4 5 6 7 8 > >> 

You may also start an advanced similarity search for this article.

No Related Submission Found