11. NGHIÊN CỨU THUẬT TOÁN XỬ LÝ SỐ LIỆU ĐỂ NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC PHÂN TÍCH BIẾN DẠNG CÔNG TRÌNH

Cường Lê Anh, Anh Ninh Thị Kim

Giới thiệu

Chuyển dịch và biến dạng công trình được xác định là sự thay đổi tọa độ và độ cao của công trình tại các thời điểm đo đạc khác nhau. Kết quả xử lý số liệu quan trắc biến dạng công trình là cơ sở để đánh giá sự ổn định và an toàn của công trình trong quá trình xây dựng cũng như vận hành. Hiện nay máy tính để bàn hoặc laptop được sử dụng rất nhiều cho công tác xử lý kết quả đo đạc trắc địa. Việc sử dụng những phương pháp và thuật toán đã được lập trình trên máy tính cho phép giải quyết nhanh chóng và đơn giản các bài toán với khối lượng tính toán lớn. Bài báo này nghiên cứu về ứng dụng của phương pháp bình sai truy hồi trong xử lý số liệu để nâng cao hiệu quả công tác phân tích biến dạng công trình. Kết quả thực nghiệm cho thấy thuật toán được đề xuất trong bài báo thực hiện thuận tiện và sau khi bình sai kết hợp các chu kỳ, độ chính xác vị trí các điểm quan trắc sẽ nâng cao.

Toàn văn bài báo

Được tạo từ tệp XML

Trích dẫn

[1]. Маркузе Ю. И. Алгоритмы для уравнивания геодезических сетей на ЭВМ. – М.: Недра, 1989.
[2]. Маркузе Ю. И., Голубев В. В. Теория математической обработки геодезических измерений: Учеб. пособие для вузов / Под общ. ред. Ю. И. Маркузе. – М.: Академический Проект Альма Матер, 2010.
[3]. Маркузе Ю.И., Лэ Ань Куонг, Чан Тиен Ранг. Исследование исходной матрицы обратных весов неизвестных при рекуррентном способе уравнивания измерений // Геодезия и картография. – 2016. – № 11. – С. 7–10. DOI: 10.22389/0016-7126-2016-917-11-7-10.
[4]. Маркузе Ю.И., Лэ Ань Куонг. Исследование алгоритма для анализа деформаций геодезических пунктов при наблюдении за горизонтальными смещениями гидротехнических сооружений // Геодезия и картография. – 2017. – Т. 78. – № 7. – С. 23-30. DOI: 10.22389/0016-7126-2017-925-7-23-30.
[5]. Lê Anh Cường. Nghiên cứu ứng dụng phương pháp bình sai truy hồi trong xử lý số liệu lưới trắc địa. Tạp chí Khoa học Tài nguyên và Môi trường, Số 01, tháng 09, năm 2013.
[6]. Lê Đức Tình. Nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quan trắc biến dạng công trình ở Việt Nam. Luận án tiến sĩ, Hà Nội, 2012.
[7]. Trần Khánh, Nguyễn Quang Phúc (2010). Quan trắc chuyển dịch và biến dạng công trình. NXB Giao thông vận tải, Hà Nội.

Các tác giả

Cường Lê Anh
lacuong@hunre.edu.vn (Liên hệ chính)
Anh Ninh Thị Kim
Lê Anh, C., & Ninh Thị Kim, A. (2020). 11. NGHIÊN CỨU THUẬT TOÁN XỬ LÝ SỐ LIỆU ĐỂ NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC PHÂN TÍCH BIẾN DẠNG CÔNG TRÌNH. Tạp Chí Khoa học Tài Nguyên Và Môi trường, (31), 113–120. Truy vấn từ https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/251
##submission.license.notAvailable##

Chi tiết bài viết

Các bài báo tương tự

1 2 3 4 5 > >> 

Bạn cũng có thể bắt đầu một tìm kiếm tương tự nâng cao cho bài báo này.

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả