16. TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI HƯỞNG ỨNG NGÀY MÔI TRƯỜNG THẾ GIỚI

Đan Mai

Giới thiệu

Sáng 5/6, tại Hà Nội, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội tổ chức lễ mít tinh hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2020.

Toàn văn bài báo

Được tạo từ tệp XML

Các tác giả

Đan Mai
ndmanh@hunre.edu.vn (Liên hệ chính)
Mai, Đan. (2020). 16. TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI HƯỞNG ỨNG NGÀY MÔI TRƯỜNG THẾ GIỚI. Tạp Chí Khoa học Tài Nguyên Và Môi trường, (30), 127–128. Truy vấn từ https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/240
##submission.license.notAvailable##

Chi tiết bài viết

Các bài báo tương tự

1 2 3 4 > >> 

Bạn cũng có thể bắt đầu một tìm kiếm tương tự nâng cao cho bài báo này.