13. ƯỚC LƯỢNG THÔNG SỐ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG THEO THỜI GIAN ĐỐI VỚI CÁC ĐỊA ĐIỂM CÓ DỮ LIỆU TƯƠNG QUAN BẰNG CÁCH ỨNG DỤNG MẠNG NƠ RON ĐỂ XỬ LÝ TÍN HIỆU SỐ

Dương Trần Cảnh

Giới thiệu

Trong quá trình tìm giải pháp cho các vấn đề kỹ thuật có lúc ta sẽ cần tìm giá trị cực tiểu hay cực đại cho các hàm mục tiêu nhiều chiều. Thông thường việc xác định giá trị tối ưu sẽ dẫn đến việc tìm nghiệm của hệ phương trình phi tuyến. Tài nguyên và môi trường có nhiều thông số, tuy vậy việc quan trắc, thống kê, lưu trữ dữ liệu cho các cơ quan, địa phương không đầy đủ cho nhiều nơi trong khoảng thời gian dài. Một số công trình cần thống kê dữ liệu đủ vị trí và thời gian mới có thể thực hiện do đó cần đo đạc mất nhiều thời gian, công sức và kinh phí. Bài báo này sử dụng phương pháp tìm giá trị cực trị đa biến và đề xuất phương pháp ứng dụng mạng nơ ron để xử lý tín hiệu số từ đó ước lượng biểu đồ các thông số tài nguyên và môi trường theo thời gian đối với các địa điểm có dữ liệu tương quan. Kết quả của bài báo cho thấy ta có thể sử dụng giải pháp nêu trên để rút ngắn thời gian đo đạc các tham số tài nguyên và môi trường dựa trên các số liệu đo đạc quan trắc tại một điểm lân cận với vị trí đã chọn hoặc một vị trí khác có số liệu tương quan. Như vậy, thời gian và và kinh phí đo đạc dữ liệu được giảm, trong khi đó sự vận hành của các công trình vẫn được đảm bảo với một sai số cho phép.

Toàn văn bài báo

Được tạo từ tệp XML

Trích dẫn

[1]. Boger B, Guyon I (1997). Knowledge extraction from artificial neural network models. IEEE Systems, Man, and Cybernetics Conference.
[2]. Cao Thang (2007). Intructions for using Spice-MLP software. Soft Intelligence Laboratory, Ritsumeikan University, Japan.
[3]. Nguyễn Phùng Quang (2008). Matlab & Simulink dành cho kỹ sư điều khiển tự động. Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật.
[4]. PGS. TSKH Trần Hoài Linh (2019). Mạng nơ ron và ứng dụng trong xử lý tín hiệu số. Nhà xuất bản Bách Khoa, Hà Nội.

Các tác giả

Dương Trần Cảnh
tcduong@hunre.edu.vn (Liên hệ chính)
Trần Cảnh, D. (2020). 13. ƯỚC LƯỢNG THÔNG SỐ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG THEO THỜI GIAN ĐỐI VỚI CÁC ĐỊA ĐIỂM CÓ DỮ LIỆU TƯƠNG QUAN BẰNG CÁCH ỨNG DỤNG MẠNG NƠ RON ĐỂ XỬ LÝ TÍN HIỆU SỐ . Tạp Chí Khoa học Tài Nguyên Và Môi trường, (30), 102–109. Truy vấn từ https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/237
##submission.license.notAvailable##

Chi tiết bài viết

Các bài báo tương tự

1 2 3 4 5 > >> 

Bạn cũng có thể bắt đầu một tìm kiếm tương tự nâng cao cho bài báo này.

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

04. ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ AI TRONG DỰ ĐOÁN NGUY CƠ MẮC UNG THƯ PHỔI Ở NGƯỜI

Tuấn Vũ Đình, Quân Nguyễn Đức, Minh Nguyễn Công, Phương Vũ Thu, Trang Phạm Thị Quỳnh
Abstract View : 210
Download :58

07. ỨNG DỤNG MÔ HÌNH HỌC MÁY VÀ XỬ LÝ NGÔN NGỮ TỰ NHIÊN TRONG VIỆC XÂY DỰNG CHATBOT HỖ TRỢ XÁC ĐỊNH VÀ CHỮA LÀNH TÂM LÝ HẬU THƯƠNG TỔN

Thành Đoàn Duy, Duy Nguyễn Ngọc, Tài Phạm Hoàng Đức, Thảo Đỗ Thị Thanh, Nhung Nguyễn Thị, Phượng...
Abstract View : 126
Download :47

10. NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG THUẬT TOÁN YOLOV7 ĐỂ PHÂN LOẠI CÀ CHUA

Mạnh Nguyễn Văn, An Lê Văn, Lương Trần Đức, Tú Nguyễn Tuấn, Huyền Nguyễn Thị Thanh, Thúy Ngô Thị...
Abstract View : 125
Download :34