12. XÂY DỰNG MÔ HÌNH ỨNG DỤNG GIS TRONG THẨM ĐỊNH VÀ LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT CẤP HUYỆN

Thủy Phạm Thị Thanh, Hà Lê Thị Thu

Giới thiệu

Mô hình ứng dụng GIS trong thẩm định và lựa chọn phương án Quy hoạch sử dụng đất (QHSDĐ) cấp huyện được xây dựng căn cứ vào các văn bản pháp lý hiện hành của Nhà nước về QHSDĐ. Mô hình đã thể hiện chi tiết các nội dung cần thẩm định gồm: 1) Kết quả chuẩn bị dữ liệu; 2) Kết quả lựa chọn vị trí tối ưu cho công trình; 3) Kết quả đánh giá thích hợp đất đai (ĐGTHĐĐ) và 4) Kết quả tính toán phương án QHSDĐ. Thử nghiệm mô hình ứng dụng GIS trong thẩm định và lựa chọn phương án QHSDĐ tại huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình cho kết quả đánh giá tính hợp lý về vị trí không gian của các công trình như sau: đất ở đô thị 6/11 vị trí hợp lý (54,5%); đất làm nghĩa trang, nghĩa địa 31/32 vị trí hợp lý (96,9%); đất xây dựng trạm y tế 8/10 vị trí hợp lý (80%); đất xây dựng trường mầm non, tiểu học 11/16 vị trí hợp lý (68.7%). Kết quả đánh giá thích hợp đất đai đối với cây lúa và cây ngô tại huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình đạt độ chính xác tương ứng là 91,2% và 100%.

Toàn văn bài báo

Được tạo từ tệp XML

Trích dẫn

[1]. Bộ Tài nguyên và Môi trường (2014). Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT: quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.
[2]. Chính phủ Việt Nam (2014). Nghị định số 43/2014/NĐ-CP: quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai.
[3].Chính phủ Việt Nam (2017), Nghị định số 01/2017/NĐ-CP: sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai.
[4]. Lê Cảnh Định, Trần Trọng Đức (2011). Tích hợp GIS và phân tích quyết định nhóm đa mục tiêu mờ trong quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp. Hội thảo ứng dụng GIS toàn quốc 2011, trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng, 22 - 32.
[5]. Nguyễn Ngọc Rạng (2013). Bài giảng: Ứng dụng đường cong ROC trong nghiên cứu y học, Bệnh viện đa khoa trung tâm An Giang.
[6]. Tổng cục Địa chính (1998). Công văn số 1814/CV - TCĐC ngày 12/10/1998 về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai.
[7]. DeLong E. R., DeLong D. M., Clarke-Pearson D. L. (1988). Comparing the areas under two or more correlated receiver operating characteristic curves: a nonparametric approach. Biometrics, 44 (3), 837 - 845.
[8]. Hanley J. A., McNeil B. J. (1982). The Meaning and Use of The Area Under A Receiver Operating Characteristic (ROC) Curve. Radiology.
[9]. Peter H. V., Sharifah S.A. M. (2002). Modeling the Spatial Dynamics of Regional Land Use: The CLUE- S Model. Environmental Management, 30 (3), 391 - 405.
[10]. Zweig M. H., Campbell G. (1993). Receiver - Operating Characteristic (ROC) Plots: A Fundamental Evaluation Tool in Clinical Medicine.
[11]. Nguyễn Thanh Tuấn (2016). Thông tin sản phẩm ứng dụng công nghệ: Phần mềm đánh giá thích nghi đất đai phục vụ quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp. Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Các tác giả

Thủy Phạm Thị Thanh
Hà Lê Thị Thu
lttha.tdbd@hunre.edu.vn (Liên hệ chính)
Phạm Thị Thanh, T., & Lê Thị Thu, H. . (2020). 12. XÂY DỰNG MÔ HÌNH ỨNG DỤNG GIS TRONG THẨM ĐỊNH VÀ LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT CẤP HUYỆN. Tạp Chí Khoa học Tài Nguyên Và Môi trường, (30), 92–101. Truy vấn từ https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/236
##submission.license.notAvailable##

Chi tiết bài viết

Các bài báo tương tự

1 2 3 4 5 6 7 8 > >> 

Bạn cũng có thể bắt đầu một tìm kiếm tương tự nâng cao cho bài báo này.

07. XÂY DỰNG HỆ THỐNG GIÁM SÁT CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ TỈNH NINH THUẬN TỪ TƯ LIỆU ẢNH VỆ TINH VÀ DỮ LIỆU KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN NGUỒN MỞ

Ngọc Đinh Bảo, Yến Dương Thị Hồng, Thoa Lê Thị Kim, Hoàng Lê Đức, Lưu Đào Thị, Hoàng Phí Thị Thu,...
Abstract View : 4
Download :2

11. ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ GNSS-RTK PHỤC VỤ THÀNH LẬP MẶT CẮT NGANG SÔNG

Dũng Nguyễn Bá, Phương Nguyễn Thế, Tình Trần Văn
Abstract View : 1
Download :2