04. Evaluation of odor and wastewater treatment system of fish production process of Thuan An Production - Trading - Service Co., Ltd.

Tâm Hồ Thị Thanh, Trí Trần Minh, Kha Nguyễn Thị Kim, Thư Cao Ngọc Anh, Tú Nguyễn Thị Cẩm, Nhi Trần thị Tuyết

Abstract

The objective of this study is to evaluate the treatment system of wastewater and odor (flue gas) from the fish production process of Thuan An Manufacturing - Trading - Services Co., Ltd. The research method is to examine the treatment process and determine the evaluation criteria. According to the survey results, the wastewater treatment system has a capacity of 408 m3/day.night and the odor treatment technology operates with a flow of 1.922 m3/hour. The analysis results of the wastewater treatment system show that pH is 7,5, TSS is 36,25 mg/l, N-NH4+ is 9,12 mg/l, total N is 22,79 mg/l, residual Chlorine is 0,30 mg/l, Grease is 1,76 mg/l and Coliforms is 1.150 MPN/100ml. The biological process applied in this treatment system is very effective as COD treatment is 22,00 mg/l and BOD5 treatment is 14,25 mg/l. All of criteria of the treatment system meet the national standards (QCVN 11:2008/BTNMT, column A). Efficiency of this treatment system is 93%. Moreover, the odor analysis results show that NH3 concentration is 45,96 mg/m3, H2S concentration is 0,03 mg/m3, and especially Methyl mercaptan is not detected. Odor criteria also meet the national standards (QCVN 19 & 20: 2009/BTNMT, column B).

Full text article

Generated from XML file

References

[1]. Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại - Dịch vụ Thuận An (2015). Báo cáo hệ thống xử lý nước thải công suất 800 m3/ngày.
[2]. Nguyễn Thế Đồng, Trịnh Văn Tuyên, Trần Văn Hòa, Mai Trọng Chính, Tô Thị Hải Yến & Nguyễn Thanh Minh (2013). Tính toán thiết kế hệ thống xử lý nước thải nhà máy chế biến thủy sản bằng phương pháp sinh học. Viện công nghệ môi trường- Trung tâm KHKT&CN Quốc gia.
[3]. Nguyễn Văn Phước (2006). Giáo trình xử lý nước thải sinh hoạt và công nghiệp bằng phương pháp sinh học. NXB Xây dựng Hà Nội.
[4]. Trần Ngọc Chấn (2004). Ô nhiễm không khí và xử lý khí thải. NXB Khoa học và kỹ thuật Hà Nội.
[5]. QCVN 11:2008/BTNMT. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp chế biến thủy sản.
[6]. QCVN 19:2009/BTNMT. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ.
[7]. QCVN 20:2009/BTNMT. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất hữu cơ.

Authors

Tâm Hồ Thị Thanh
htttam@agu.edu.vn (Primary Contact)
Trí Trần Minh
Kha Nguyễn Thị Kim
Thư Cao Ngọc Anh
Tú Nguyễn Thị Cẩm
Nhi Trần thị Tuyết
Hồ Thị Thanh, T., Trần Minh, T., Nguyễn Thị Kim, K., Cao Ngọc Anh, T., Nguyễn Thị Cẩm, T., & Trần thị Tuyết, N. (2020). 04. Evaluation of odor and wastewater treatment system of fish production process of Thuan An Production - Trading - Service Co., Ltd. Science Journal of Natural Resources and Environment, (30), 27–32. Retrieved from https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/228
##submission.license.notAvailable##

Article Details

Similar Articles

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

You may also start an advanced similarity search for this article.

08. Assessment of climate change impacts on the Lai Giang river flow in Binh Dinh province

Ngọc Nguyễn Thị Bích, Tình Trần Văn, Anh Nguyễn Thị Lan
Abstract View : 23
Download :3

05. Social vulnerability of rice-based farming households to salinity intrusion in the Vietnamese Mekong Delta

Danh Võ Thành, Khải Huỳnh Việt, Khôi Phan Đình, Trúc Ngô Thị Thanh, Ngân Nguyễn Văn, Hằng Trương...
Abstract View : 94
Download :44

10. Using the WQI index to assess water quality in Quy Nhon city from 2015 to 2020

Vi Nguyễn Thị Tường, Trang Trương Thị Thùy
Abstract View : 95
Download :29