10. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KHAI THÁC THỦY SẢN XA BỜ Ở THÀNH PHỐ PHAN THIẾT, TỈNH BÌNH THUẬN

Xoan Lê Thị

Giới thiệu

Khai thác thủy sản ở thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận là một ngành có nhiều thế mạnh và cũng là một ngành kinh tế chủ lực của địa phương này. Bài viết này sử dụng một số chỉ tiêu để đánh giá hiệu quả ngành khai thác thủy sản ở Phan Thiết, Bình Thuận trên cả 3 phương diện kinh tế (gồm chỉ tiêu giá trị khai thác, lợi nhuận, tỷ suất lợi nhuận); môi trường (đánh giá thông qua việc xem xét hoạt động khai thác thủy sản có đảm bảo chất lượng vùng biển không bị ô nhiễm do khai thác, không làm suy giảm nguồn lợi thủy sản hay giảm đa dạng sinh vật biển, đảm bảo phát triển bền vững hay không) và xã hội (gồm chỉ tiêu số lao động được giải quyết việc làm và thu nhập mang lại cho người lao động). Kết quả đánh giá cho thấy địa phương này đạt hiệu quả khá cao về mặt kinh tế, không đáng lo ngại về chất lượng môi trường nhưng cần kiểm soát chặt hơn về phương tiện đánh bắt, đồng thời cũng đạt hiệu quả khá cao về mặt xã hội. Tuy vậy mặc dù hiện tại ngành này đạt hiệu quả khai thác khá cao, tuy nhiên ngành này vẫn còn nhiều khó khăn và bộc lộ nhiều hạn chế làm giảm tính hiệu quả, đặc biệt là nguy cơ cạn kiệt nguồn lợi. Việc đánh giá đúng thực tế về tính hiệu quả để có những giải pháp cấp thiết và quyết liệt hơn nhằm nâng cao tính hiệu quả và phát triển ngành theo hướng bền vững cho địa phương này là hết sức cần thiết trong thời gian tới.

Toàn văn bài báo

Được tạo từ tệp XML

Trích dẫn

[1]. Nguyễn Thanh Long & ctv (2018). Đánh giá hoạt động KTTS ở đồng bằng Sông Cửu Long. Tạp chí khoa học trường ĐH Cần Thơ, 102.
[2]. Nguyễn Thanh Long & ctv (2018). Phân tích hiệu quả tài chính của nghề lưới rê và lưới kéo (20-90 cv) ở tỉnh Sóc Trăng. Tạp chí khoa học trường ĐH Cần Thơ, 222.
[3]. Lê Thị Xoan & ctv (2019). Đánh giá hiệu quả kinh tế của việc khai thác cá ngừ đại dương tại tỉnh Phú Yên. Tạp chí Tài chính, 124.
[4]. Luật thủy sản 2017.
[5]. Nghị định số 26/2019/NĐ-CP về quy định chi tiết một số điều về biện pháp thi hành luật thủy sản 2017.
[6]. Nghị định 67/2014/NĐ-CP của Chính Phủ về một số chính sách phát triển thủy sản.
[7]. Báo cáo tổng kết 05 năm triển khai thực hiện nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 trên địa bàn Thành Phố Phan Thiết.
[8]. Báo cáo tổng kết tình hình KT - XH thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận các năm 2016, 2017, 2018.
[9]. Báo cáo thống kê các chỉ tiêu hoạt động nghề khai thác hải sản xa bờ thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận các năm 2016, 2017, 2018.
[10]. Nâng cao hiệu quả khai thác hải sản xa bờ, đọc từ https://www.nhandan.com.vn/hangthang/item/41733202-nang-cao-hieu-qua-khai-thac-hai-san-xa-bo.html.

Các tác giả

Xoan Lê Thị
ltxoan@hcmunre.edu.vn (Liên hệ chính)
Lê Thị, X. (2020). 10. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KHAI THÁC THỦY SẢN XA BỜ Ở THÀNH PHỐ PHAN THIẾT, TỈNH BÌNH THUẬN. Tạp Chí Khoa học Tài Nguyên Và Môi trường, (29), 86–92. Truy vấn từ https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/220
##submission.license.notAvailable##

Chi tiết bài viết

Các bài báo tương tự

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

Bạn cũng có thể bắt đầu một tìm kiếm tương tự nâng cao cho bài báo này.

06. ĐÁNH GIÁ HÀM LƯỢNG NHÔM (Al) TRONG NƯỚC SẠCH SỬ DỤNG CHO MỤC ĐÍCH SINH HOẠT CỦA CÁC ĐƠN VỊ CẤP NƯỚC QUY MÔ NHỎ GIAI ĐOẠN 2020 - 2022

Trâm Trần Quỳnh, Hải Nguyễn Tuấn, Hiền Đỗ Phương, Hà Lê Thái, Hương Nguyễn Thị Mai, Huyền Đỗ Vũ...
Abstract View : 15
Download :4