15. The application of remote sensing technology and GIS in mapping actual green area and population of Hanoi city in 2015

Hà Lê Thị Thu, Anh Ninh Thị Kim

Abstract

The study of Hanoi green area using GIS and remote sensing technology is a basis for the strategic planning of Hanoi. The result of integrating remote sensing and GIS in study of vegetation cover and the relationship between green area and population will give a visual perspective on the distribution of green areas. It is also a basis for adjusting the sustainable development plan, following the national technical regulations on urban planning, considering the approppriate ratio of ​​urban greenery coverage and population. This article presents the basis for map establishment of green area per capita in Hanoi using Landsat - 8 satellite - based image and 2015 population statistic. The results show plantation area only accounts for nearly 30% of natural land coverage and mainly belongs to suburb districts such as: Ba Vi, Soc Son, My Duc, Ung Hoa, Thach That, Quoc Oai, Phuc Tho, Son Tay, Chuong My, Gia Lam. According to the 2015 statistic of green area per capita in Hanoi, 6 central districts have below 3.7 m2 of green area per capita which is much lower than Vietnam national technical standard of 12 - 15 m2 per capita.

Full text article

Generated from XML file

References

[1]. Trương Thị Hoà Bình (2002). Nghiên cứu ứng dụng chỉ số thực vật để thành lập bản đồ phân bố một số loại rừng bằng công nghệ viễn thám. Luận án tiến sĩ, Viện Khoa học kỹ thuật Nông nghiệp Việt Nam, Hà Nội năm 2002.
[2]. Hoàng Văn Đạo (2009). Sử dụng ảnh viễn thám đa thời gian và GIS để nghiên cứu đánh giá biến động thảm thực vật khu vực rừng vườn quốc gia Tràm Chim huyện Tam Nông tỉnh Đồng Tháp. Luận văn thạc sĩ kỹ thuật, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Hà Nội.
[3]. Nguyễn Đông Hà, Vũ Trung Dũng, Nguyễn Tuấn Trung (2010). Ứng dụng công nghệ viễn thám và GIS trong nghiên cứu biến động lớp phủ rừng. Tạp chí Khoa học Đo đạc và Bản đồ, số 4, trang 44 - 46.
[4]. Nguyễn Thị Ngọc Nga (2007). Ứng dụng công nghệ viễn thám và GIS nghiên cứu hình thái không gian của sự phát triển đô thị Hà Nội giai đoạn 1975 - 2005. Luận văn thạc sĩ, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội.
[5]. Lê Thị Thu Hà (2010). Ứng dụng công nghệ viễn thám và GIS nghiên cứu biến động diện tích mảng xanh khu vực Hà Nội. Luận văn thạc sĩ kỹ thuật, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Hà Nội.
[6]. Nguyễn Thị Hồng Điệp và nhóm tác giả (2018). Xây dựng bản đồ phân bố hiện trạng cây xanh đô thị và ước lượng khí nhà kính thành phố Cần Thơ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ.
[7]. Nguyễn Hải Hòa, Nguyễn Văn Quốc (2017). Sử dụng ảnh viễn thám Landsat và GIS xây dựng bản đồ biến động diện tích rừng tại vùng đệm vườn quốc gia Xuân Sơn. Tạp chí Khoa học và Lâm nghiệp.
[8]. Nguyễn Ngọc Thạch (2011). Địa thông tin (Những nguyên lý cơ bản về Viễn thám, Hệ thống thông tin địa lý và Hệ thống định vị toàn cầu). Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội.
[9]. Phạm Vọng Thành, Nguyễn Trường Xuân (2003). Giáo trình Công nghệ viễn thám. (Dành cho học viên cao học chuyên ngành Trắc địa). Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Hà Nội.
[10]. Thẩm Thị Ngọc Hân, Trần Võ Thiên Trang, Trần Thị Vân (2019). Mảng xanh đô thị trong quản lý và phát triển bền vững khu đô thị phía đông thành phố Hồ Chí Minh. Hội thảo GIS toàn quốc.
[11]. Trần Trung Hồng (2001). Trình bày bản đồ. NXB Giao thông vận tải.
[12]. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia quy hoạch xây dựng. QCVN 01:2014/BXD (Dự thảo).

Authors

Hà Lê Thị Thu
lttha.tdbd@hunre.edu.vn (Primary Contact)
Anh Ninh Thị Kim
Lê Thị Thu, H., & Ninh Thị Kim, A. (2019). 15. The application of remote sensing technology and GIS in mapping actual green area and population of Hanoi city in 2015. Science Journal of Natural Resources and Environment, (28), 102–112. Retrieved from https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/206
##submission.license.notAvailable##

Article Details

Similar Articles

1 2 3 4 5 6 7 > >> 

You may also start an advanced similarity search for this article.

Most read articles by the same author(s)

01. Monitoring mining activities by using satellite imagery data and UAV images: a case study in Yen Bai province

Huệ Lê Minh, Hiên Vũ Thị Thanh, Thảo Đỗ Thị Phương
Abstract View : 39
Download :20

11. Study on the application of geospatial technology to build 3D geographic data for smart cities

Trung Nguyễn Văn, Làn Phạm Thị, Sơn Tống Sĩ, Hà Lê Thị Thu, Nam Nguyễn Văn
Abstract View : 87
Download :32