13. Assessment of surface water quality for agricultural production in Gia Loc district, Hai Duong province

Hùng Lê Việt, Chi Trần Thùy, Linh Phùng Thị

Abstract

The research aims to assess surface water quality for agricultural production in Gia Loc district, Hai Duong province. In this district, there are many lakes and natural and artificial ponds where water are stored and transported on the surface, contributing to climate regulation and raising animals and plants in the region. With such favorable conditions, the agricultural production in Gia Loc district has been developing well. However, in recent years, water sources for irrigation and aquaculture of the district are at risk of pollution, affecting the productivity and quality of agricultural products. This paper uses the method of sampling and analyzing water samples. Calculating the WQI index was then calculated to assess surface water quality for agricultural production in Gia Loc district. The results of calculating the WQI index after analyzing 28 water samples collected from 7 monitoring locations show that except point N3 at the drainage ditch of Dong Can vermicelli village, Tan Tien commune, the other samplingpoints are eligible to supply water for agricultural production.

Full text article

Generated from XML file

References

[1]. Bộ Tài nguyên và Môi trường (2015). Quy chuẩn quốc gia về chất lượng nước mặt. QCVN 08:2015/BTN&MT, Hà Nội.
[2]. Cục quản lý Tài nguyên nước, Bộ Tài nguyên và Môi trường (2015). Tài nguyên nước cho phát triển bền vững.
[3]. Quyết định 879/QĐ- TCMT về việc ban hành sổ tay hướng dẫn tính toán chất lượng nước. Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục Môi trường;
[4]. Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Hải Dương (2017). Báo cáo tổng hợp kết quả quan trắc môi trường huyện Gia Lộc.
[5]. Ủy ban nhân dân huyện Gia Lộc (2017). Báo cáo kết quả phát triển kinh tế xã hội năm 2017 phương hướng nhiệm vụ năm 2018 huyện Gia Lộc.
[6]. Phạm Ngọc Dũng và cộng sự (2005). Quản lý nguồn nước. Nhà xuất bản Nông nghiệp.
[7]. Võ Dương Mộng Huyền (2013). Tài nguyên nước và hiện trạng sử dụng nước. Nhà xuất bản Nông nghiệp.
[8]. Đinh Thị Hải Vân (2015). Ảnh hưởng của môi trường nước tới hoạt động sản xuất nông nghiệp. Tạp chí Môi trường số 5/2015.
[9]. Nguyễn Thị Lan Hương (2015). Đánh giá chất lượng nước mặt huyện Thanh Oai. Luận văn cao học.
[10]. Hà Thị Luyến (2015). Đánh giá chất lượng nước mặt tỉnh Hải Dương. Luận văn cao học.
[11]. JM Ishaku, AS Ahmed và MA Abubakar (2010). Assessment of groundwater quality using water qualityindex and GIS in Jada, northeastern Nigeria. Elsevier B.V.
[12]. N.C. Ferreira, C. Bonetti (2008). Hydrological and Water Quality Indices as management tools in marine shrimpculture. W.Q. Seiffert.

Authors

Hùng Lê Việt
lvhung@hunre.edu.vn (Primary Contact)
Chi Trần Thùy
Linh Phùng Thị
Lê Việt, H., Trần Thùy, C., & Phùng Thị , L. (2019). 13. Assessment of surface water quality for agricultural production in Gia Loc district, Hai Duong province. Science Journal of Natural Resources and Environment, (28), 87–94. Retrieved from https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/204
##submission.license.notAvailable##

Article Details

Similar Articles

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

You may also start an advanced similarity search for this article.

Most read articles by the same author(s)

08. Assessment of climate change impacts on the Lai Giang river flow in Binh Dinh province

Ngọc Nguyễn Thị Bích, Tình Trần Văn, Anh Nguyễn Thị Lan
Abstract View : 23
Download :3

05. Social vulnerability of rice-based farming households to salinity intrusion in the Vietnamese Mekong Delta

Danh Võ Thành, Khải Huỳnh Việt, Khôi Phan Đình, Trúc Ngô Thị Thanh, Ngân Nguyễn Văn, Hằng Trương...
Abstract View : 94
Download :44

10. Using the WQI index to assess water quality in Quy Nhon city from 2015 to 2020

Vi Nguyễn Thị Tường, Trang Trương Thị Thùy
Abstract View : 95
Download :29