10. Proposing solutions to reduce water loss for water supply network in Bac Giang city

Hùng Lê Việt, Chi Trần Thùy, Linh Phùng Thị

Abstract

Bac Giang water plant is designed with a capacity of 25,000 m3/day. However, at the moment, the plant is operating with an average capacity of about 28,000m3/day to 30,000m3/day. An average water loss rate of Bac Giang city is about 20%. To reduce the rate of water loss to 15% in 2020, it is necessary to reduce the water loss of Bac Giang water supply network. The paper presents the cause of water loss in Bac Giang water supply network and the measures to maintain low leakage such as: proactive leakage prevention; improve network inspection activities; network partition to manage traffic and pressure, detect leakage and reduce losses. The water supply network in the center of Bac Giang city is divided into 19 regions, the average number of connection points is 1.700. On each area, total flow meters are installed and pressure gauges are set up at the start of the network and at some of the most disadvantage points. Checking the flow and pressure for network partitioning solution using Epanet software shows that the water velocity in the pipe is within economic velocity range. The small total network length is easy to detect water leakage points to solve the problem promptly.

Full text article

Generated from XML file

References

[1]. Quyết định 2147/QĐ- TTg ngày 24/11/2010 của Thủ tướng chính phủ. Phê duyệt Chương trình quốc gia chống thất thoát, thất thu nước sạch đến năm 2015.
[2]. Cục Hạ tầng Kỹ thuất - Bộ Xây dựng (2017). Báo cáo Đánh giá về cổ phần hóa trong các doanh nghiệp cấp nước.
[3]. Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Bắc Giang (2017). Các số liệu thất thoát nước, mạng lưới cấp nước.
[4]. TCVN 5576 - 1991. Quy phạm quản lý kỹ thuật - Hệ thống cấp thoát nước;
[5]. TCVN 76 - 1979. Quy trình quản lý kỹ thuật trong vận hành các hệ thống cung cấp nước.
[6]. Chi hội cấp nước miền Nam (2011). Báo cáo của nhóm nghiên cứu phân vùng tách mạng giảm thất thoát, thất thu tại các tỉnh phía Nam.
[7]. Trần Hiếu Nhuệ, Trần Đức Hạ (1998). Cấp thoát nước. NXB Khoa học và kỹ thuật Hà Nội.
[8]. Võ Anh Tuấn (2013). Nghiên cứu giải pháp kỹ thuật - công nghệ nhằm chống thất thoát nước cho hệ thống cung cấp nước sạch TP.HCM. Tập 18, số M1 - 2014, Tạp chí phát triển KH&CN.
[9]. Trịnh Ba Duy (2013). Nghiên cứu, đề xuất giải pháp chống thất thoát, thất thu tại khu vực 1, ô 22A quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Luận văn cao học, Đại học Xây dựng.
[10]. Trần Nam Cường (2008). Ứng dụng SCADA vào phòng chống rò rỉ nước trong mạng lưới cấp nước. NXB Đại học Xây dựng.

Authors

Hùng Lê Việt
lvhung@hunre.edu.vn (Primary Contact)
Chi Trần Thùy
Linh Phùng Thị
Lê Việt, H., Trần Thùy, C., & Phùng Thị, L. (2019). 10. Proposing solutions to reduce water loss for water supply network in Bac Giang city. Science Journal of Natural Resources and Environment, (28), 63–71. Retrieved from https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/201
##submission.license.notAvailable##

Article Details

Similar Articles

<< < 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > >> 

You may also start an advanced similarity search for this article.

Most read articles by the same author(s)

08. Assessment of climate change impacts on the Lai Giang river flow in Binh Dinh province

Ngọc Nguyễn Thị Bích, Tình Trần Văn, Anh Nguyễn Thị Lan
Abstract View : 23
Download :3

05. Social vulnerability of rice-based farming households to salinity intrusion in the Vietnamese Mekong Delta

Danh Võ Thành, Khải Huỳnh Việt, Khôi Phan Đình, Trúc Ngô Thị Thanh, Ngân Nguyễn Văn, Hằng Trương...
Abstract View : 94
Download :44

10. Using the WQI index to assess water quality in Quy Nhon city from 2015 to 2020

Vi Nguyễn Thị Tường, Trang Trương Thị Thùy
Abstract View : 95
Download :29