07. Research on construction of ground dams in order to increase the possibility of ground water abstraction without salt intrusion in coastal aquifers in Ninh Thuan province

Nhân Phạm Quý, Long Trần Vũ, Lê Trần Thành, Thoảng Tạ Thị, Chuyên Nguyễn Thế

Abstract

Typical characteristics of coastal area are the big demand of water supply due to density population and coastal aquifers with fresh-salt water interface. Therefore, design and construction of water wells in this area is the need to avoid the salt water intrusion. Using the vertical electrical sounding (VES) and chemical water sampling in order to choose the proper hydrogeological structure for ground dams and ground water modeling in order to assess the possibility of ground water level rise in the study area. The study result has chosen a location for ground dam which consequently shows that possibility for ground water abstraction without salt intrusion.

Full text article

Generated from XML file

References

[1]. Nguyễn Quốc Dũng (2019). Nghiên cứu xây dựng mô hình lưu giữ nước phục vụ cấp nước sạch hiệu quả cho vùng khô hạn khan hiếm nước Ninh Thuận - Bình Thuận. Đề tài Độc lập cấp Nhà nước Mã số: ĐTĐL-CN.63/15.
[2]. Liên đoàn ĐCTV - ĐCCT miền Trung (2013). Lập bản đồ địa chất thuỷ văn tỷ lệ 1/50.000 các tỉnh Ninh Thuận và Bình Thuận. Lưu trữ Trung tâm Quy hoạch và Điều tra Tài nguyên nước Quốc gia.
[3]. Cục Quản lý tài nguyên nước (2009). Nghiên cứu mối quan hệ giữa các tầng, phức hệ chứa nước với tiềm năng tài nguyên nước và đề xuất giải pháp trữ nước và bổ sung nhân tạo NDĐ. Thí điểm áp dụng cho lưu vực sông Cái (Kinh Dinh) tỉnh Ninh Thuận. Lưu trữ Cục Quản lý Tài nguyên nước.
[4]. Adrian D.Werner, Jame D.Ward, Leanne K.Morgan, Craig T.Simmons, Neville I.Robinson, and Micheal D.Teubner (2012). Vulnerability Indicators of Sea Water Intrusion. Ground Water, Vol. 50(1), pp. 48 - 58.
[5]. Nilsson, A. (1988). Groundwater dams for small-scale water supply. Intermediate Technology Publications Ltd., London.

Authors

Nhân Phạm Quý
pqnhan@hunre.edu.vn (Primary Contact)
Long Trần Vũ
Lê Trần Thành
Thoảng Tạ Thị
Chuyên Nguyễn Thế
Phạm Quý, N., Trần Vũ, L., Trần Thành, L., Tạ Thị, T., & Nguyễn Thế, C. (2019). 07. Research on construction of ground dams in order to increase the possibility of ground water abstraction without salt intrusion in coastal aquifers in Ninh Thuan province. Science Journal of Natural Resources and Environment, (28), 45–50. Retrieved from https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/198
##submission.license.notAvailable##

Article Details

Similar Articles

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

You may also start an advanced similarity search for this article.

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >> 

08. Assessment of climate change impacts on the Lai Giang river flow in Binh Dinh province

Ngọc Nguyễn Thị Bích, Tình Trần Văn, Anh Nguyễn Thị Lan
Abstract View : 23
Download :3

05. Social vulnerability of rice-based farming households to salinity intrusion in the Vietnamese Mekong Delta

Danh Võ Thành, Khải Huỳnh Việt, Khôi Phan Đình, Trúc Ngô Thị Thanh, Ngân Nguyễn Văn, Hằng Trương...
Abstract View : 94
Download :44

10. Using the WQI index to assess water quality in Quy Nhon city from 2015 to 2020

Vi Nguyễn Thị Tường, Trang Trương Thị Thùy
Abstract View : 95
Download :29