07. NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG TƯỜNG CHẮN NGẦM LÀM TĂNG KHẢ NĂNG KHAI THÁC NƯỚC DƯỚI ĐẤT VÀ GIẢM XÂM NHẬP MẶN ĐỐI VỚI CÁC TẦNG CHỨA NƯỚC VEN BIỂN TỈNH NINH THUẬN

Nhân Phạm Quý, Long Trần Vũ, Lê Trần Thành, Thoảng Tạ Thị, Chuyên Nguyễn Thế

Giới thiệu

Đặc điểm nổi bật của các vùng ven biển là nhu cầu cấp nước lớn do mật độ dân số cao, các tầng chứa nước thường mỏng và bị xâm nhập mặn. Chính vì vậy, thiết kế xây dựng hệ thống cấp nước dưới đất cho những vùng này đòi hỏi đảm bảo lưu lượng khai thác nhưng không gây ra xâm nhập mặn. Phương pháp đo sâu điện và lấy mẫu phân tích thành phần hóa học được sử dụng xác định các cấu trúc địa chất thủy văn phù hợp và phương pháp mô hình số sử dụng đánh giá mức độ dâng cao mực nước trong vùng nghiên cứu. Kết quả là đã lựa chọn được vị trí xây dựng đập ngầm cho thấy khả năng khai thác nước dưới đất và tránh được hiện tượng xâm nhập mặn.

Toàn văn bài báo

Được tạo từ tệp XML

Trích dẫn

[1]. Nguyễn Quốc Dũng (2019). Nghiên cứu xây dựng mô hình lưu giữ nước phục vụ cấp nước sạch hiệu quả cho vùng khô hạn khan hiếm nước Ninh Thuận - Bình Thuận. Đề tài Độc lập cấp Nhà nước Mã số: ĐTĐL-CN.63/15.
[2]. Liên đoàn ĐCTV - ĐCCT miền Trung (2013). Lập bản đồ địa chất thuỷ văn tỷ lệ 1/50.000 các tỉnh Ninh Thuận và Bình Thuận. Lưu trữ Trung tâm Quy hoạch và Điều tra Tài nguyên nước Quốc gia.
[3]. Cục Quản lý tài nguyên nước (2009). Nghiên cứu mối quan hệ giữa các tầng, phức hệ chứa nước với tiềm năng tài nguyên nước và đề xuất giải pháp trữ nước và bổ sung nhân tạo NDĐ. Thí điểm áp dụng cho lưu vực sông Cái (Kinh Dinh) tỉnh Ninh Thuận. Lưu trữ Cục Quản lý Tài nguyên nước.
[4]. Adrian D.Werner, Jame D.Ward, Leanne K.Morgan, Craig T.Simmons, Neville I.Robinson, and Micheal D.Teubner (2012). Vulnerability Indicators of Sea Water Intrusion. Ground Water, Vol. 50(1), pp. 48 - 58.
[5]. Nilsson, A. (1988). Groundwater dams for small-scale water supply. Intermediate Technology Publications Ltd., London.

Các tác giả

Nhân Phạm Quý
pqnhan@hunre.edu.vn (Liên hệ chính)
Long Trần Vũ
Lê Trần Thành
Thoảng Tạ Thị
Chuyên Nguyễn Thế
Phạm Quý, N., Trần Vũ, L., Trần Thành, L., Tạ Thị, T., & Nguyễn Thế, C. (2019). 07. NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG TƯỜNG CHẮN NGẦM LÀM TĂNG KHẢ NĂNG KHAI THÁC NƯỚC DƯỚI ĐẤT VÀ GIẢM XÂM NHẬP MẶN ĐỐI VỚI CÁC TẦNG CHỨA NƯỚC VEN BIỂN TỈNH NINH THUẬN. Tạp Chí Khoa học Tài Nguyên Và Môi trường, (28), 45–50. Truy vấn từ https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/198
##submission.license.notAvailable##

Chi tiết bài viết

Các bài báo tương tự

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

Bạn cũng có thể bắt đầu một tìm kiếm tương tự nâng cao cho bài báo này.

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

1 2 > >> 

03. QUẢN TRỊ TÀI NGUYÊN NƯỚC THÔNG MINH TRONG ĐIỀU KIỆN BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU, KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU BAN ĐẦU CHO LƯU VỰC SÔNG HỒNG - THÁI BÌNH

Nghĩa Ngyễn Chí, Quân Trần Anh, Tùng Tống Thanh, Sinh Đỗ Trường, Hoan Hoàng Văn, Lĩnh Nguyễn Đỗ
Abstract View : 116
Download :50

08. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐẾN DÒNG CHẢY TRÊN HỆ THỐNG SÔNG LẠI GIANG, TỈNH BÌNH ĐỊNH

Ngọc Nguyễn Thị Bích, Tình Trần Văn, Anh Nguyễn Thị Lan
Abstract View : 128
Download :31