03. KẾT HỢP SỬ DỤNG ẢNH VIỄN THÁM LANDSAT VÀ SENTINEL - 2 TRONG GIÁM SÁT BIẾN ĐỘNG BỜ BIỂN KHU VỰC TỈNH QUẢNG NAM

Đông Nguyễn Hải, Thảo Đỗ Thị Phương, Hòa Doãn Thị Thái, Hiền Trần Thị

Giới thiệu

Viễn thám ngày càng được sử dụng nhiều trong giám sát bờ biển khi cho phép phát hiện xói lở hoặc bồi tụ một cách nhanh chóng hiệu quả trên phạm vi rộng. Bài báo sử dụng ảnh Landsat năm 2005, 2010 và ảnh Sentinel - 2 năm 2018 để chiết xuất, phân tích diễn biến đường bờ tại khu vực Quảng Nam trước và sau khi có các công trình ven bờ bằng phương pháp kết hợp giữa giá trị ngưỡng và tỉ số ảnh. Các ảnh viễn thám được xử lý độc lập và cho ra kết quả là hiện trạng đường bờ biển tại các thời điểm nói trên, tốc độ thay đổi đường bờ biển được tính toán từ các phương pháp thống kê có sẵn trong phần mở rộng DSAS (Digital Shoreline Analysis System) của công cụ GIS qua từng giai đoạn, từ đó đưa ra dự báo xu thế biến đổi đường bờ biển. Bờ biển tỉnh Quảng Nam luôn luôn có xu thế biến động xói lở - bồi tụ đan xen, tuy nhiên, quá trình xói lở diễn ra chủ yếu và phần bờ biển xói lở xảy ra mạnh nhất ở đoạn bờ thuộc phường Cửa Đại và xã Tam Hải.

Toàn văn bài báo

Được tạo từ tệp XML

Trích dẫn

[1]. Cục Thống kê Quảng Nam (2015). Niên giám thống kê.
[2]. Lê Đình Mầu (2014). Đặc điểm xói lở, bồi tụ tại dải ven biển Quảng Nam. NXB Khoa học tự nhiên và công nghệ.
[3]. Huỳnh Văn Chương, Trần Huy Cương, Phạm Gia Tùng (2014). Ứng dụng viễn thám và GIS đánh giá sự biến đổi địa hình bờ biển khu vực Núi Thành, tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2000 - 2013. Kỷ yếu hội thảo Ứng dụng GIS toán quốc 2014, trang 1 - 8.
[4]. Xuejie Li, Michiel C.J. Damen (2010). Coastline change detection with satellite remote sensing for environmental management of the Pearl River Estuary, China. Journal of Marine Systems 82, S54–S61, doi:10.1016/j.jmarsys.2010.02.00.
[5]. Seynabou Toure, Oumar Diop, Kidiyo Kpalma and Amadou Seidou Maiga (2019). Shoreline Detection using Optical Remote Sensing: A Review. International Journal of Geo-Information, 8, 75; doi:10.3390/ijgi8020075.
[6]. Trần Văn Điện, Trần Đình Lân, Trần Đức Thạnh, Nguyễn Văn Thảo, Đỗ Thu Hương (2005). Ứng dụng viễn thám giám sát xói lở bờ biển và biến động cửa đầm phá Tam Giang, Cầu Hai. Kỷ yếu Hội thảo Quốc gia về đầm phá Thừa Thiên Huế, trang 277 - 287.
[7]. Nguyễn Duy Khang, Lê Mạnh Hùng (2012). Thực trạng xói lở bờ biển, suy thoái rừng phòng hộ và xu thế diễn biến đường bờ khu vực ven biển Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Thủy lợi.
[8]. Trịnh Lê Hùng, Vũ Danh Tuyên (2013). Nghiên cứu phương pháp xác định biến động đường bờ dựa trên kết quả phân loại ảnh viễn thám đa thời gian. Tạp chí Khoa học Tài nguyên và Môi trường, số 01, trang 42 - 47.
[9]. Trần Văn Tình, Doãn Hà Phong (2017). Sử dụng ảnh viễn thám và GIS nghiên cứu biến động đường bờ biển khu vực mũi Cà Mau. Tạp chí Khí tượng thủy văn số tháng 12, 2017.
[10]. Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quảng Nam (2012). Báo cáo đặc điểm khí hậu thủy văn Quảng Nam giai đoạn 1980 - 2010.
[11]. Alesheikh A. A., Ghorbanali A., Nouri N. (2007). Coastline change detection using remote sensing. Int. J. Environ. Sci. Tech., 4 (1): 61-66, ISSN: 1735 - 1472.

Các tác giả

Đông Nguyễn Hải
Thảo Đỗ Thị Phương
phuongthao.mdc@gmail.com (Liên hệ chính)
Hòa Doãn Thị Thái
Hiền Trần Thị
Nguyễn Hải, Đông, Đỗ Thị Phương, T., Doãn Thị Thái, H., & Trần Thị , H. (2019). 03. KẾT HỢP SỬ DỤNG ẢNH VIỄN THÁM LANDSAT VÀ SENTINEL - 2 TRONG GIÁM SÁT BIẾN ĐỘNG BỜ BIỂN KHU VỰC TỈNH QUẢNG NAM. Tạp Chí Khoa học Tài Nguyên Và Môi trường, (28), 16–26. Truy vấn từ https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/194
##submission.license.notAvailable##

Chi tiết bài viết

Các bài báo tương tự

<< < 2 3 4 5 6 7 8 > >> 

Bạn cũng có thể bắt đầu một tìm kiếm tương tự nâng cao cho bài báo này.

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

07. XÂY DỰNG HỆ THỐNG GIÁM SÁT CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ TỈNH NINH THUẬN TỪ TƯ LIỆU ẢNH VỆ TINH VÀ DỮ LIỆU KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN NGUỒN MỞ

Ngọc Đinh Bảo, Yến Dương Thị Hồng, Thoa Lê Thị Kim, Hoàng Lê Đức, Lưu Đào Thị, Hoàng Phí Thị Thu,...
Abstract View : 7
Download :4

11. ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ GNSS-RTK PHỤC VỤ THÀNH LẬP MẶT CẮT NGANG SÔNG

Dũng Nguyễn Bá, Phương Nguyễn Thế, Tình Trần Văn
Abstract View : 1
Download :3