02. Optimization of groundwater abstraction for mitigation of saltwater intrusion of water wells in coastal aquifers: A case study in Ninh Thuan province

Nhân Phạm Quý, Lê Trần Thành, Thoảng Tạ Thị

Abstract

Typical characteristics of coastal area are the big demand of water supply due to density population and coastal aquifers with fresh-salt water interface. Therefore, design and construction of water wells in this area is the need to avoid the salt water intrusion. Using the analytical solutions from governing equation for coastal aquifers with fresh-salt water interface, the linear programing and applying to Ninh Thuan province is to determine the maximum pumping rates of water wells which avoiding salt water intrusion during pumping.

Full text article

Generated from XML file

References

[1]. Nguyễn Quốc Dũng (2019). Nghiên cứu xây dựng mô hình thu và lưu giữ nước phục vụ cấp nước sạch hiệu quả cho vùng khô hạn khan hiếm nước Ninh Thuận - Bình Thuận. Báo cáo tổng kết đề tài ĐLCNN, mã số ĐTĐL-CN.63/15.
[2]. Liên đoàn ĐCTV - ĐCCT miền Trung (2013). Lập bản đồ địa chất thuỷ văn tỷ lệ 1/50.000 các tỉnh Ninh Thuận và Bình Thuận. Lưu trữ Trung tâm Quy hoạch và Điều tra Tài nguyên nước Quốc gia.
[3]. Cục Quản lý tài nguyên nước (2009). Nghiên cứu mối quan hệ giữa các tầng, phức hệ chứa nước với tiềm năng tài nguyên nước và đề xuất giải pháp trữ nước và bổ sung nhân tạo NDĐ. Thí điểm áp dụng cho lưu vực sông Cái (Kinh Dinh) tỉnh Ninh Thuận. Lưu trữ Cục Quản lý Tài nguyên nước.
[4]. Phạm Qúy Nhân, Trần Văn An (2004). Tối ưu hóa các bãi giếng khai thác nước dưới đất bị suy thoái. Báo cáo khoa học Đại hội toàn quốc lần thứ 4 Hội Địa chất thủy văn Việt Nam nhiệm kỳ 2001 - 2005.
[5]. Đoàn 2F (1987). Báo cáo lập bản đồ ĐCTV - ĐCCT tỷ lệ 1/200.000 vùng Thanh Hóa - Vinh. Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Bắc.
[6]. Adrian D.Werner, Jame D.Ward, Leanne K.Morgan, Craig T.Simmons, Neville I.Robinson, and Micheal D.Teubner (2012). Vulnerability Indicators of Sea Water Intrusion. Ground Water, Vol. 50(1), pp. 48 - 58.
[7]. Aristotelis Mantoglou (2003). Pumping management of coastal aquifers using analytical models of saltwater intrusion. Water Resources Research, Vol. 39 No 12, 1335.

Authors

Nhân Phạm Quý
pqnhan@hunre.edu.vn (Primary Contact)
Lê Trần Thành
Thoảng Tạ Thị
Phạm Quý, N., Trần Thành, L., & Tạ Thị, T. (2019). 02. Optimization of groundwater abstraction for mitigation of saltwater intrusion of water wells in coastal aquifers: A case study in Ninh Thuan province. Science Journal of Natural Resources and Environment, (28), 8–15. Retrieved from https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/193
##submission.license.notAvailable##

Article Details

Similar Articles

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

You may also start an advanced similarity search for this article.

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >> 

08. Assessment of climate change impacts on the Lai Giang river flow in Binh Dinh province

Ngọc Nguyễn Thị Bích, Tình Trần Văn, Anh Nguyễn Thị Lan
Abstract View : 23
Download :3

05. Social vulnerability of rice-based farming households to salinity intrusion in the Vietnamese Mekong Delta

Danh Võ Thành, Khải Huỳnh Việt, Khôi Phan Đình, Trúc Ngô Thị Thanh, Ngân Nguyễn Văn, Hằng Trương...
Abstract View : 94
Download :44

10. Using the WQI index to assess water quality in Quy Nhon city from 2015 to 2020

Vi Nguyễn Thị Tường, Trang Trương Thị Thùy
Abstract View : 95
Download :29