02. LỰA CHỌN KHAI THÁC TỐI ƯU NHẰM TRÁNH XÂM NHẬP MẶN ĐỐI VỚI CÁC LỖ KHOAN KHAI THÁC NƯỚC DƯỚI ĐẤT CÁC TẦNG CHỨA NƯỚC VEN BIỂN. LẤY VÍ DỤ VÙNG TỈNH NINH THUẬN

Nhân Phạm Quý, Lê Trần Thành, Thoảng Tạ Thị

Giới thiệu

Đặc điểm nổi bật của các vùng ven biển là nhu cầu cấp nước lớn do mật độ dân số cao, các tầng chứa nước thường mỏng và bị xâm nhập mặn. Chính vì vậy, thiết kế xây dựng hệ thống cấp nước dưới đất cho những vùng này đòi hỏi đảm bảo lưu lượng khai thác nhưng không gây ra xâm nhập mặn. Sử dụng lời giải giải tích giải phương trình vi phân tầng chứa nước ven biển tồn tại ranh giới mặn nhạt và phương pháp quy hoạch tuyến tính và ứng dụng vào vùng nghiên cứu tỉnh Ninh Thuận đã xác định được lưu lượng tối ưu của các lỗ khoan khai thác nhằm tránh xâm nhập mặn trong quá trình hút nước.

Toàn văn bài báo

Được tạo từ tệp XML

Trích dẫn

[1]. Nguyễn Quốc Dũng (2019). Nghiên cứu xây dựng mô hình thu và lưu giữ nước phục vụ cấp nước sạch hiệu quả cho vùng khô hạn khan hiếm nước Ninh Thuận - Bình Thuận. Báo cáo tổng kết đề tài ĐLCNN, mã số ĐTĐL-CN.63/15.
[2]. Liên đoàn ĐCTV - ĐCCT miền Trung (2013). Lập bản đồ địa chất thuỷ văn tỷ lệ 1/50.000 các tỉnh Ninh Thuận và Bình Thuận. Lưu trữ Trung tâm Quy hoạch và Điều tra Tài nguyên nước Quốc gia.
[3]. Cục Quản lý tài nguyên nước (2009). Nghiên cứu mối quan hệ giữa các tầng, phức hệ chứa nước với tiềm năng tài nguyên nước và đề xuất giải pháp trữ nước và bổ sung nhân tạo NDĐ. Thí điểm áp dụng cho lưu vực sông Cái (Kinh Dinh) tỉnh Ninh Thuận. Lưu trữ Cục Quản lý Tài nguyên nước.
[4]. Phạm Qúy Nhân, Trần Văn An (2004). Tối ưu hóa các bãi giếng khai thác nước dưới đất bị suy thoái. Báo cáo khoa học Đại hội toàn quốc lần thứ 4 Hội Địa chất thủy văn Việt Nam nhiệm kỳ 2001 - 2005.
[5]. Đoàn 2F (1987). Báo cáo lập bản đồ ĐCTV - ĐCCT tỷ lệ 1/200.000 vùng Thanh Hóa - Vinh. Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Bắc.
[6]. Adrian D.Werner, Jame D.Ward, Leanne K.Morgan, Craig T.Simmons, Neville I.Robinson, and Micheal D.Teubner (2012). Vulnerability Indicators of Sea Water Intrusion. Ground Water, Vol. 50(1), pp. 48 - 58.
[7]. Aristotelis Mantoglou (2003). Pumping management of coastal aquifers using analytical models of saltwater intrusion. Water Resources Research, Vol. 39 No 12, 1335.

Các tác giả

Nhân Phạm Quý
pqnhan@hunre.edu.vn (Liên hệ chính)
Lê Trần Thành
Thoảng Tạ Thị
Phạm Quý, N., Trần Thành, L., & Tạ Thị, T. (2019). 02. LỰA CHỌN KHAI THÁC TỐI ƯU NHẰM TRÁNH XÂM NHẬP MẶN ĐỐI VỚI CÁC LỖ KHOAN KHAI THÁC NƯỚC DƯỚI ĐẤT CÁC TẦNG CHỨA NƯỚC VEN BIỂN. LẤY VÍ DỤ VÙNG TỈNH NINH THUẬN. Tạp Chí Khoa học Tài Nguyên Và Môi trường, (28), 8–15. Truy vấn từ https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/193
##submission.license.notAvailable##

Chi tiết bài viết

Các bài báo tương tự

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

Bạn cũng có thể bắt đầu một tìm kiếm tương tự nâng cao cho bài báo này.

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

1 2 > >> 

03. QUẢN TRỊ TÀI NGUYÊN NƯỚC THÔNG MINH TRONG ĐIỀU KIỆN BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU, KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU BAN ĐẦU CHO LƯU VỰC SÔNG HỒNG - THÁI BÌNH

Nghĩa Ngyễn Chí, Quân Trần Anh, Tùng Tống Thanh, Sinh Đỗ Trường, Hoan Hoàng Văn, Lĩnh Nguyễn Đỗ
Abstract View : 71
Download :32

08. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐẾN DÒNG CHẢY TRÊN HỆ THỐNG SÔNG LẠI GIANG, TỈNH BÌNH ĐỊNH

Ngọc Nguyễn Thị Bích, Tình Trần Văn, Anh Nguyễn Thị Lan
Abstract View : 97
Download :23

05. PHÂN TÍCH MỨC ĐỘ TỔN THƯƠNG XÃ HỘI DO XÂM NHẬP MẶN CỦA CÁC HỘ SẢN XUẤT LÚA Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

Danh Võ Thành, Khải Huỳnh Việt, Khôi Phan Đình, Trúc Ngô Thị Thanh, Ngân Nguyễn Văn, Hằng Trương...
Abstract View : 182
Download :80