10. Simulating storm surges in the Tonkin Gulf and solutions of prevention and reducing damage

Lân Nguyễn Hồng, Thành Phạm Hòa

Abstract

Nowadays, natural disasters of meteorological origin including storms are increasing in number and intensity under the impact of climate change on a global scale. One of the negative consequences of storm influences is the phenomenon of large waves and sea level rise. Rising sea levels cause flooding, saline intrusion and coastal erosion, especially if storms occur during high tide. The study uses SuWAT model to calculate storm height according to scenarios and propose solutions to prevent and minimize damage caused by storms. Analysis of 66 storms directly landing in the Tonkin Gulf region from 1952 - 2016 period showed that most of the storms hitting this area moved in three main directions: East - South, East and East - South, in which the East - South accounts for the largest proportion of 40%. Models tested with Washi (July 2005) and Frankie (July 1996) caused large surges in the study area showing that this model is highly reliable with rising water levels. Highly calculated and important. Comparing the results of calculation of the rising water and the observed water level shows that they are in the same phase, and the altitude is not much different.

Full text article

Generated from XML file

References

[1]. Đỗ Đình Chiến, Nguyễn Bá Thủy, Nguyễn Thọ Sáo, Trần Hồng Thái, Sooyoul Kim (2014). Nghiên cứu tương tác sóng và nước dâng do bão bằng mô hình số trị. Tạp chí Khí tượng Thủy văn (647), tr.19 - 24.
[2]. Bùi Mạnh Hà, Nguyễn Bá Thủy, Phạm Bá Ngọc, Nguyễn Mạnh Linh (2018). Báo cáo nội dung xây dựng và vận hành mô hình mô phỏng tác động của bão gồm phạm vi không gian và tác động ngập lụt do bão bão gây ra. Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương.
[3]. Nguyễn Xuân Hiển (2013). Nghiên cứu nước dâng do bão có tính đến ảnh hưởng của sóng và áp dụng cho vùng ven biển Hải Phòng. Luận án Tiến sĩ Địa lý, Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Môi trường, Hà Nội.
[4]. Nguyễn Hồng Lân và nnk (2005). Phương pháp tính dao động mực nước biển trong Quản lý tổng hợp vùng ven bờ - Đánh giá rủi ro do ngập nước vùng ven bờ. Tuyển tập các công trình khoa học - Dao động mực nước biển - Trường Quốc gia KTTV - LB Nga. (Tiếng Nga)
[5]. Nguyễn Hồng Lân (2005). Sử dụng mô hình số trị trong hệ toạ độ cong tính nước dâng do bão tại Biển đông Việt Nam. Tuyển tập các công trình khoa học - Dao động mực nước biển - Trường Quốc gia KTTV - LB Nga. (Tiếng Nga).
[6]. Nguyễn Hồng Lân (2005). Mô hình số trị tính nước dâng do bão và sóng thần tại Biển đông Việt Nam. Tạp chí các công trình khoa học - Các khoa học lý thuyết - Trường Quốc gia KTTV - LB Nga - Tập I năm 2005. (Tiếng Nga).

Authors

Lân Nguyễn Hồng
nhlan@hunre.edu.vn (Primary Contact)
Thành Phạm Hòa
Nguyễn Hồng, L., & Phạm Hòa, T. (2019). 10. Simulating storm surges in the Tonkin Gulf and solutions of prevention and reducing damage. Science Journal of Natural Resources and Environment, (27), 93–104. Retrieved from https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/186
##submission.license.notAvailable##

Article Details

Similar Articles

1 2 3 4 5 6 > >> 

You may also start an advanced similarity search for this article.

Most read articles by the same author(s)

07. Climate characteristics and changes in Tho Chu archipelago in the early 21st century

Tuấn Nguyễn Ngọc, Hà Lê Thị Thu, Hương Trần Thị, Anh Ninh Thị Kim
Abstract View : 11
Download :4

09. Research on fog forecast on the sea of Quang Ninh - Hai Phong

Lành Nguyễn Viết, Đoàn Phan Văn
Abstract View : 14
Download :4