15. YÊU CẦU CỦA NHÀ TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG VỀ NHỮNG KỸ NĂNG MỀM CẦN THIẾT ĐỐI VỚI SINH VIÊN

Duy Ngô Quang, Duyên Trần Thị

Giới thiệu

Việc tìm hiểu các yêu cầu trong tuyển dụng của cơ quan sử dụng lao động có tầm quan trọng rất lớn, có thể coi đây là nhân tố, là chìa khóa quyết định sự thành công của sinh viên khi tham gia quá trình tuyển dụng. Nói cách khác, việc nắm bắt những yêu cầu của nhà tuyển dụng là cơ sở để sinh viên đang ngồi trên ghế nhà trường có được sự định hướng trong học tập và rèn luyện các kỹ năng cần thiết để tăng giá trị và khả năng cạnh tranh tìm kiếm cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp. Điều này đặt ra cho giáo dục đại học sứ mệnh to lớn là ngoài đào tạo chuyên môn (kỹ năng cứng), sinh viên cần được trang bị về kỹ năng kỹ năng mềm đáp ứng trước yêu cầu cầu của nhà tuyển dụng.

Toàn văn bài báo

Được tạo từ tệp XML

Trích dẫn

[1]. Nguyễn Bá Dương (2015). Những kỹ năng mềm giúp sinh viên mới ra trường thuyết phục nhà tuyển dụng. http://cecss.htu.edu.vn
[2]. Nguyễn Đình Luận (2015). Sự gắn kết giữa nhà trường và doanh nghiệp trong đào tạo nguồn nhân lực phục vụ phát triển kinh tế-xã hội ở Việt nam. Thực trạng và khuyến nghị. Tạp chí Phát triển và hội nhập, số 22, tr.32.
[3]. Hà Hoàng Giang (2018). Nghiên cứu xây dựng chương trình đào tạo kỹ năng mềm cho sinh viên Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải. Đề tài NCKH, Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải, Hà Nội.
[4]. Hồng Hạnh (2014). Vì sao có tới 72.000 cử nhân thất nghiệp?. http://dantri.com.vn.
[5]. Hoàng Anh Thắng. Kỹ năng mềm trong học sinh - sinh viên không thể học đại trà. http://www.baomoi.com.
[6]. Trần Anh Thái (2009). Gắn đào tạo với sử dụng, nhà trường với doanh nghiệp. Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Kinh tế và Kinh doanh, số 25, tr. 77 - 81.
[7]. https://tuoitre.vn/tuyen-dung-thoi-40-ky-nang-mem-khong-con-duoc-uu-tien-hang-dau-20181206153736324.htm. Tuyển dụng thời 4.0: Kỹ năng mềm không còn được ưu tiên hàng đầu.
[8]. Nguyễn Bá Tổng (2010). Vì sao sinh viên ra trường thất nghiệp?. Báo Giáo dục & Thời đại.

Các tác giả

Duy Ngô Quang
nqduy@hunre.edu.vn (Liên hệ chính)
Duyên Trần Thị
Ngô Quang, D., & Trần Thị, D. (2019). 15. YÊU CẦU CỦA NHÀ TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG VỀ NHỮNG KỸ NĂNG MỀM CẦN THIẾT ĐỐI VỚI SINH VIÊN. Tạp Chí Khoa học Tài Nguyên Và Môi trường, (26), 112–116. Truy vấn từ https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/178
##submission.license.notAvailable##

Chi tiết bài viết

Các bài báo tương tự

Bạn cũng có thể bắt đầu một tìm kiếm tương tự nâng cao cho bài báo này.