11. Research on developing rainfall forecasting equations for Nghe An province during flooding season

Lành Nguyễn Viết, An Tăng Văn

Abstract

This research develops a 24 hour rainfall forecast equation for four representative meteorological stations in Nghe An province during flood season, including Vinh, Quynh Luu, Tay Hieu and Quy Chau stations. The stepwise regression method is used in constructing the equation. Data used in equation of forecasting are the observation data measured at these 4 meteorological stations and the Era-interim re-analysis data from the European Centre for Medium - Range Wether Forecasts (ECMWF) in the period of 2012 to 2017 (during rainy season from June to November). The results show that, in general the quality of rain forecast is quite good and reliable. For Vinh station, forecasting results of 3 months (7, 8, 9) meet requirements; for Quynh Luu station, forecasting results of 3 months (7, 8 and 10) meet requirements; for Tay Hieu Station, forecasting results of 3 months (6, 7, 8) meet requirements; and for Quy Chau station, forecasting results of 3 months (7, 8 and 11) meet requirements.

Full text article

Generated from XML file

References

[1]. Thủ tướng Chính phủ (2015). Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Cả. Quyết định số 2125/QĐ-TTg, ngày 01/12/2015.
[2]. Ban chỉ huy PCLB tỉnh Nghệ An. Báo cáo công tác phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2008, năm 2010, từ năm 2015 đến 2017. Nghệ An.
[3]. Nguyễn Viết Lành (2006). Nghiên cứu phân tích và dự báo mưa nhỏ mưa phùn cho khu vực Bắc Trung Bộ. Báo cáo tổng kết đề tài NCKH cấp Bộ.
[4]. Nguyễn Viết Phong (1964). Áp dụng phân tích phân biệt dự báo mưa nhỏ cho các Đài Vinh và Lai Châu. Nội san Khí tượng Vật lý địa cầu số 11/1964, 29 - 31.
[5]. Anderson W (1958). An Introduction to Multivariate Statistical Analysis. Copyright, Canada, 1958 John Wiley & Sons, Inc., Printed in the United States of America, 353.
[6]. Wilks S. Daniel (1995). Statistical Methods in The Atmospheric Sciences. Academic Press San Diego California, 465.

Authors

Lành Nguyễn Viết
nvlanh@hunre.edu.vn (Primary Contact)
An Tăng Văn
Nguyễn Viết, L., & Tăng Văn, A. (2019). 11. Research on developing rainfall forecasting equations for Nghe An province during flooding season. Science Journal of Natural Resources and Environment, (26), 82–89. Retrieved from https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/174
##submission.license.notAvailable##

Article Details

Similar Articles

1 2 3 4 5 6 > >> 

You may also start an advanced similarity search for this article.

07. Climate characteristics and changes in Tho Chu archipelago in the early 21st century

Tuấn Nguyễn Ngọc, Hà Lê Thị Thu, Hương Trần Thị, Anh Ninh Thị Kim
Abstract View : 11
Download :4

09. Research on fog forecast on the sea of Quang Ninh - Hai Phong

Lành Nguyễn Viết, Đoàn Phan Văn
Abstract View : 14
Download :4