10. ỨNG DỤNG ẢNH RADAR THÀNH LẬP BẢN ĐỒ NGẬP LỤT, THỬ NGHIỆM TẠI HUYỆN CHƯƠNG MỸ, HÀ NỘI

Dũng Nguyễn Bá, Dung Lê Thị Kim, Thương Ngô Thị Mến, Khánh Vũ Ngọc

Giới thiệu

Lũ lụt đã, đang và sẽ tiếp tục gây ra những ảnh hưởng nặng nề tới đời sống con người. Việt Nam là quốc gia thường xuyên hứng chịu những trận lũ lụt ở cả ba miền Bắc, Trung và Nam bộ. Ví dụ điển hình là hiện tượng ngập lụt tại huyện Chương Mỹ, Hà Nội trong mùa mưa hai năm liên tiếp 2017 và 2018. Ngày nay, nhờ tiến bộ của khoa học và kỹ thuật, công tác dự báo và cảnh báo và đánh giá quy mô ảnh hưởng lũ lụt đã mang lại nhiều lợi ích cho cộng đồng và đất nước. Bài báo sử dụng phương pháp ứng dụng ảnh Rada để thu nhận các tín hiệu sóng radio phản xạ từ nguồn phát tới đối tượng. Bài báo là kết quả nghiên cứu bước đầu về ứng dụng công nghệ viễn thám radar trong việc thành lập và xây dựng bản đồ ngập lụt tại huyện Chương Mỹ, Hà Nội năm 2018.

Toàn văn bài báo

Được tạo từ tệp XML

Trích dẫn

[1]. Nguyễn Bá Dũng (2014). Nghiên cứu ứng dụng giải đoán ảnh viễn thám trong xây dựng bản đồ ngập lụt khu vực hạ lưu sông Lam. Tạp chí khí tượng thủy văn, Số tháng 1, tr14 - 18.
[2]. Moslem Ouled Sghaier, Imen Hammami, Samuel Foucher and Richard Lepage (2018). Flood Extent Mapping from Time-series SAR Images Based on Texture Analysis and Data Fusion. Remote Sens.
[3]. Nataliia Kussul, Andrii Shelestov and Sergii Skakun (2011). Flood Monitoring from SAR Data. Use of Satellite and In-Situ Data to Improve Sustainability.
[4]. http://chuongmy.hanoi.gov.vn/tong-quan-ve-huyen.
[5]. Hoa Phan, Thuy Le Toan, Alexandre Bouvet (2018). Mapping of Rice Varieties and Sowing Date Using X-Band SAR Data. Sensors (Basel).

Các tác giả

Dũng Nguyễn Bá
nbdung@hunre.edu.vn (Liên hệ chính)
Dung Lê Thị Kim
Thương Ngô Thị Mến
Khánh Vũ Ngọc
Nguyễn Bá, D., Lê Thị Kim, D., Ngô Thị Mến, T., & Vũ Ngọc, K. (2019). 10. ỨNG DỤNG ẢNH RADAR THÀNH LẬP BẢN ĐỒ NGẬP LỤT, THỬ NGHIỆM TẠI HUYỆN CHƯƠNG MỸ, HÀ NỘI. Tạp Chí Khoa học Tài Nguyên Và Môi trường, (26), 76–81. Truy vấn từ https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/173
##submission.license.notAvailable##

Chi tiết bài viết

Các bài báo tương tự

1 2 3 4 5 > >> 

Bạn cũng có thể bắt đầu một tìm kiếm tương tự nâng cao cho bài báo này.