02. Assessingheavy metal pollution of fruit cropland at Luc Ngan district, Bac Giang province

Na Phan Lê, Bài Nguyễn Văn

Abstract

The research aims to assess the situation of Cu, Pb, Zn metals pollution in fruit cropland at Luc Ngan district, Bac Giang province. The analysis results of Cu, Pb and Zn content in 50 acres of fruit cropland indicate that Cu, Pb and Zn contents in traditional fruit cropland areas are much higher than those in fruit cropland using VietGap or Global Gap standards. Among total of 50 soil samples, 4 samplesare Cu contaminated, 7 samples are Pb contaminated and no soil sampleis Zn contaminated.

Full text article

Generated from XML file

References

1]. Đoàn Anh Đức (2018). Đánh giá thực trạng sử dụng phân bón và hóa chất bảo vệ thực vật trên địa bàn huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang. Khóa luận tốt nghiệp, Đại học Nông - Lâm Bắc Giang, tr 36 - 38.
[2]. Nguyễn Mạnh Hà (2016). Thực trạng và một số giải pháp phát triển cây ăn quả theo hướng phát triển bền vững trên địa bàn huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang. Luận văn thạc sĩ, Đại học Thái Nguyên.
[3]. Cao Việt Hà (2012). Đánh giá tình hình ô nhiễm chì và đồng trong đất nông nghiệp huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên. Tạp chí Khoa học và phát triển 2012 tập 10, số 4 (648 - 653).
[4]. Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Lục Ngạn (2018). Báo cáo tình hình sản xuất nông nghiệp năm 2017.
[5]. Ủy ban nhân dân huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang (2014). Đề án phát triển một số loại cây ăn quả có giá trị kinh tế cao huyện Lục Ngạn giai đoạn 2014 - 2020.
[6]. Wei B. and L. Yang (2010). A review of heavy metal contaminations in urban road dusts and agricultural soil from China. Microchemical Journal 94 (99 - 107).

Authors

Na Phan Lê
napl@bafu.edu.vn (Primary Contact)
Bài Nguyễn Văn
Phan Lê, N., & Nguyễn Văn, B. (2019). 02. Assessingheavy metal pollution of fruit cropland at Luc Ngan district, Bac Giang province. Science Journal of Natural Resources and Environment, (26), 13–18. Retrieved from https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/165
##submission.license.notAvailable##

Article Details

Similar Articles

1 2 3 4 5 6 7 > >> 

You may also start an advanced similarity search for this article.

10. Application of QGIS and land value software to valuate urban land in Dich Vong ward, Cau Giay district, Hanoi city

Ngọc Bùi Thị Cẩm, Duyên Đào Thị, Giang Vũ Thùy, Anh Trương Ngọc
Abstract View : 22
Download :4

15. Study on inadequacies in the process for determination of compensation land price from land recovery practices in Quy Nhon city, Binh Dinh province

Hằng Phạm Thị, Hiền Bùi Thị Diệu, Thanh Đặng Thị Ngọc, Huệ Ung Thị
Abstract View : 47
Download :7