01. Classification of drought and heavy rain risks - cases study in Lam Dong province, Vietnam

Minh Thái Thị Thanh, Hiền Trần Xuân, Park Tae Yoon

Abstract

The study focused on risk assessment of drought and heavy rain in Lam Dong province. The research results show two types of drought weather in Lam Dong. Drought weather occurs mainly in the winter when the period of no rain lasts about 30 days. On average, drought happens 1 to 2 times per year. Drought districts are Don Duong, Duc Trong, Lam Ha, Di Linh, Da Huoai, Da Te and Cat Tien. Drought does not occur in Bao Loc city and Bao Loc district. Grade I drought risk is observed for whole Lam Dong province, except Bao Loc city and Bao Loc district. Grade II drought risk occurs in Lam Ha, Duc Trong, Don Duong, Di Linh and Da Huoai districts. Besides, there are 10 types of weather causing heavy rain in Lam Dong. They occur during rainy season with at least 11 continous raining days. Heavy rainfall distribution is concentrated in the south of the province with rainfall of 100 - 200 mm (max. 250 mm). In the East and North of Lam Dong province, the rainfall fluctuates in the rainge of 40 - 100 mm. Grade I risk due to heavy rains occurs in all areas of the province; Grade II risk occurs in Bao Loc, Bao Lam, Da Huoai, Da Teh and Cat Tien districts.

Full text article

Generated from XML file

References

[1]. Bộ Tài nguyên và Môi trường (2015). Báo cáo đặc biệt của Việt Nam về quản lý rủi ro thiên tai và các hiện tượng cực đoan nhằm thúc đẩy thích ứng với biến đổi khí hậu. Nhà xuất bản Tài nguyên - Môi trường và Bản đồ Việt Nam.
[2]. Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 44/2014/QĐ-TTg, ngày 15/08/2014. Quy định chi tiết về cấp độ rủi ro thiên tai.
[3]. Thủ tưởng Chính phủ, Quyết định số 46/2014/QĐ-TTg, ngày 15/08/2014. Quy định về dự báo, cảnh báo và truyền tin thiên tai.
[4]. Nguyễn Thị Việt Liên (2010). Đánh giá mức độ rủi ro vùng bờ tỉnh Thừa Thiên - Huế do nước biển dâng và xây dựng phần mềm trợ giúp ra quyết định. Báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu Khoa học và Công nghệ cấp Tỉnh.
[5]. Uông Đình Khanh (2011). Nghiên cứu dự báo nguy cơ các thiên tai liên quan đến dòng chảy (lũ lụt, lũ ống, lũ quét, hạn hán) theo lưu vực sông ở đới khô trên lãnh thổ Việt Nam (lấy sông Cái Phan Rang làm ví dụ), đề xuất chiến lược phòng tránh và giảm thiểu. Báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu Khoa học và Công nghệ cấp Bộ.
[6]. Nguyễn Quang Kim (2005). Nghiên cứu các giải pháp giảm nhẹ thiên tai hạn hán ở các tỉnh duyên hải miền Trung và Tây Nguyên. Báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu Khoa học và Công nghệ cấp Nhà nước, mã số KC08-22.
[7]. Ngô Duy Thi (2014). Xây dựng bản đồ ngập lụt và hệ thống tháp cảnh báo lũ huyện Đạ Huoai, kết nối bản đồ ngập lụt và cấp báo động lũ trên sông Đồng Nai tại các huyện Cát Tiên, Đạ Tẻh, Đạ Huoai tỉnh Lâm Đồng. Báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu Khoa học và Công nghệ cấp Tỉnh.
[8]. Trần Xuân Hiền (2009). Nghiên cứu đặc điểm khí hậu thủy văn tỉnh Lâm Đồng phục vụ phát triển bền vững kinh tế-xã hội tỉnh Lâm Đồng. Báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu Khoa học và Công nghệ cấp Tỉnh.

Authors

Minh Thái Thị Thanh
tttminh@hunre.edu.vn (Primary Contact)
Hiền Trần Xuân
Park Tae Yoon
Thái Thị Thanh, M., Trần Xuân, H., & Tae Yoon, P. (2019). 01. Classification of drought and heavy rain risks - cases study in Lam Dong province, Vietnam. Science Journal of Natural Resources and Environment, (24), 3–12. Retrieved from https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/138
##submission.license.notAvailable##

Article Details

Similar Articles

1 2 3 4 5 6 > >> 

You may also start an advanced similarity search for this article.

Most read articles by the same author(s)

05. Assessment of drought level by using the indicator of flow deficiency in the Mekong delta

Thiện Trần Đức, Bính Đỗ Thị, Anh Nguyễn Phương
Abstract View : 11
Download :0

06. Research build map for risk of salt intrusion in the Ma River delta in the context of climate change

Minh Hoàng Thị Nguyệt, Thường Lê Thị, Vũ Nguyễn Trọng
Abstract View : 1
Download :0

07. Climate characteristics and changes in Tho Chu archipelago in the early 21st century

Tuấn Nguyễn Ngọc, Hà Lê Thị Thu, Hương Trần Thị, Anh Ninh Thị Kim
Abstract View : 11
Download :5

09. Research on fog forecast on the sea of Quang Ninh - Hai Phong

Lành Nguyễn Viết, Đoàn Phan Văn
Abstract View : 17
Download :5