15. HỘI THẢO KHOA HỌC KỶ NIỆM 5 NĂM THÀNH LẬP KHOA KHOA HỌC BIỂN VÀ HẢI ĐẢO, TÀI NGUYÊN NƯỚC

Manh Nguyen

Abstract

Chào mừng 05 năm thành lập hai khoa Khoa học Biển và Hải đảo, Khoa Tài nguyên nước. Sáng ngày 18/10, tại Hội trường lớn Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Ha Nội, Khoa Khoa học Biển và Hải đảo, Khoa Tài nguyên nước phối hợp tổ chức Hội thảo với chủ đề Quản lý, bảo tồn trong phát triển bền vững tài nguyên và môi trường vùng bờ.

Full text article

Generated from XML file

Authors

Manh Nguyen
tapchikhtnmt@hunre.edu.vn (Primary Contact)
Nguyen, M. (2018). 15. HỘI THẢO KHOA HỌC KỶ NIỆM 5 NĂM THÀNH LẬP KHOA KHOA HỌC BIỂN VÀ HẢI ĐẢO, TÀI NGUYÊN NƯỚC. Science Journal of Natural Resources and Environment, (23), 122–124. Retrieved from https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/137
##submission.license.notAvailable##

Article Details

Similar Articles

1 2 3 > >> 

You may also start an advanced similarity search for this article.

Most read articles by the same author(s)