09. ỨNG DỤNG THIẾT BỊ DI ĐỘNG THÔNG MINH TRONG ĐIỀU VẼ ẢNH NGOẠI NGHIỆP PHỤC VỤ XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU NỀN ĐỊA LÝ

Huyền Phạm Thị Thương, Nam Nguyễn Văn, Hà Lê Thị Thu

Giới thiệu

Đoán đọc và điều vẽ ảnh đóng vai trò quan trọng trong quy trình thành lập bản đồ bằng ảnh. Hiện nay, với sự phát triển mạnh mẽ của các thiết bị di động thông minh như iphone/ipad kết hợp với công nghệ truyền thông và internet kết nối vạn vật, các ứng dụng trên thiết bị di động thông minh ngày càng phát triển và ứng dụng rộng rãi trong các lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực đo đạc và thành lập bản đồ. Bài báo này nghiên cứu khả năng ứng dụng phần mềm iGIS trên nền tảng các thiết bị di động thông minh trong công tác đoán đọc điều vẽ ảnh nhằm cung cấp dữ liệu phù hợp với phần mềm ArcGIS. Phương pháp nghiên cứu đã được ứng dụng thực nghiệm trên một khu vực của Hà Nội. Kết quả thực nghiệm cho thấy, ứng dụng iGIS trên các thiết bị di động thông minh cho phép đoán đọc điều vẽ các đối tượng nhanh chóng, chính xác, khả năng chỉnh sửa, cập nhật và liên kết với ArcGIS rất tiện lợi, mang lại nhiều hiệu quả hơn so với phương pháp truyền thống. 

Toàn văn bài báo

Được tạo từ tệp XML

Trích dẫn

[1]. https://www.gislounge.com (2011). Look at ArcGIS for Smartphones.
[2]. http://www.esri.com. Apps for everyone (Apps for the Field).
[3]. http://www.esri.com (2015). ArcGIS app for smartphones and tablets.
[4]. Rex Hansen (2014). ArcGIS Runtime SDK for .NET and Windows Phone 8.1. https://blogs.esri.com.
[5]. http://www.esri.com. ArcPad - Mobile Data Collection & Field Mapping Software - Esri.
[6]. http://www.esri.com (2011). Free ArcGIS App and API for Windows Phone now available, The Power of Mapping right in Your hands.
[7]. https://www.gislounge.com (2013). Five GIS and Mapping Apps for iPhone.
[8]. Bùi Thị Hồng Thắm. Giáo trình Điều vẽ ảnh. Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội.
[9]. Phạm Vọng Thành (2000). Giáo trình Đoán đọc và điều vẽ ảnh. Nhà xuất bản Giao thông vận tải.
[10]. Information Science Reference (an imprint of IGI Global) (2013). Geographical Information Systems: Concepts, Methodologies, Tools and Applications (volume 1). The United States of America Applications.
[11]. http://www.geometryit.com (from 2010 to recent). iGIS Forum.
[12]. https://blogs.esri.com (2015). Moving Beyond the ArcGIS App for Smartphones and Tablets.
[13]. Mobile Mapping Applications for Improved Business Results. Esri.
[14]. Thông tư số 55/2014/TT-BTNMT ngày 12/9/2014. Quy định kỹ thuật về mô hình cấu trúc, nội dung cơ sở dữ liệu nền địa lý tỷ lệ 1:2000 và 1: 5000.
[15]. Quyết định số 06/2007/QĐ-BTNMT ngày 27/02/2007. Quy định kỹ thuật điều tra ngoại nghiệp thông tin đối tượng địa lý tỷ lệ 1:2000.
[16]. Cổng thông tin điện tử Cục đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam: http://dosm.gov.vn/SitePages/BanTin.aspx?item=688

Các tác giả

Huyền Phạm Thị Thương
Nam Nguyễn Văn
Hà Lê Thị Thu
lttha.tdbd@hunre.edu.vn (Liên hệ chính)
Phạm Thị Thương, H., Nguyễn Văn, N., & Lê Thị Thu, H. (2018). 09. ỨNG DỤNG THIẾT BỊ DI ĐỘNG THÔNG MINH TRONG ĐIỀU VẼ ẢNH NGOẠI NGHIỆP PHỤC VỤ XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU NỀN ĐỊA LÝ. Tạp Chí Khoa học Tài Nguyên Và Môi trường, (23), 74–80. Truy vấn từ https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/131
##submission.license.notAvailable##

Chi tiết bài viết

Các bài báo tương tự

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 > >> 

Bạn cũng có thể bắt đầu một tìm kiếm tương tự nâng cao cho bài báo này.

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

1 2 > >> 

07. XÂY DỰNG HỆ THỐNG GIÁM SÁT CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ TỈNH NINH THUẬN TỪ TƯ LIỆU ẢNH VỆ TINH VÀ DỮ LIỆU KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN NGUỒN MỞ

Ngọc Đinh Bảo, Yến Dương Thị Hồng, Thoa Lê Thị Kim, Hoàng Lê Đức, Lưu Đào Thị, Hoàng Phí Thị Thu,...
Abstract View : 4
Download :2

11. ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ GNSS-RTK PHỤC VỤ THÀNH LẬP MẶT CẮT NGANG SÔNG

Dũng Nguyễn Bá, Phương Nguyễn Thế, Tình Trần Văn
Abstract View : 1
Download :2