02. ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP BÌNH SAI TRUY HỒI TRONG XỬ LÝ TOÁN HỌC SỐ LIỆU TRẮC ĐỊA

Thạch Lương Thanh, Kiên Phạm Trần

Giới thiệu

Bài báo khoa học này trình bày cơ sở toán học của phương pháp bình sai truy hồi (thuật toán Q) được ứng dụng hiệu quả trong việc xử lý toán học các mạng lưới trắc địa. So với các phương pháp truyền thống, phương pháp bình sai truy hồi có ưu điểm vượt trội với khả năng phát hiện, tìm kiếm và chỉnh sửa các trị đo thô.

Toàn văn bài báo

Được tạo từ tệp XML

Trích dẫn

[1]. Ninh Thị Kim Anh, Trần Thị Thu Trang (2011). Giáo trình lý thuyết sai số. Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, Hà Nội.
[2]. Lê Anh Cường (2013). Nghiên cứu ứng dụng phương pháp bình sai truy hồi trong xử lý số liệu lưới trắc địa. Tạp chí Khoa học Tài nguyên và Môi trường. Số 01 - tháng 09/2013, trg 48 - 53;
[3]. Bùi Đăng Quang (2012). Nghiên cứu hoàn thiện các phương pháp xử lý toán học trị đo bổ sung trong các mạng lưới trắc địa quốc gia. Luận án tiến sĩ kỹ thuật. Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Hà Nội.
[4]. Hà Minh Hòa (2013). Phương pháp bình sai truy hồi với phép biến đổi xoay. Nhà Xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội.
[5]. Bùi Thị Hồng Thắm (2009). Nghiên cứu áp dụng phương pháp bình sai lặp để tìm kiếm các trị đo thô. Tạp chí Khoa học Đo đạc và Bản đồ. Số 1, tháng 9/ 2009, trg. 37- 41.

Các tác giả

Thạch Lương Thanh
ltthach@hunre.edu.vn (Liên hệ chính)
Kiên Phạm Trần
Lương Thanh, T., & Phạm Trần, K. (2017). 02. ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP BÌNH SAI TRUY HỒI TRONG XỬ LÝ TOÁN HỌC SỐ LIỆU TRẮC ĐỊA. Tạp Chí Khoa học Tài Nguyên Và Môi trường, (15), 10–13. Truy vấn từ https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/13
##submission.license.notAvailable##

Chi tiết bài viết

Các bài báo tương tự

1 2 3 4 5 6 > >> 

Bạn cũng có thể bắt đầu một tìm kiếm tương tự nâng cao cho bài báo này.