05. Building local quasigeoid model in Vinacomin - Nui Beo coal mine, Quang Ninh

Thắm Bùi Thị Hồng, Bắc Nguyễn Xuân

Abstract

In this study, the local quasigeoid model in Vinacomin - Nui Beo coal mine is built using GPS - leveling height method to calculate point’s leveling height from corresponding point’s ellipsoid height. The model is based on 6 points with leveling heights and ellipsoid heights. The accuracy of the model is about 1.2 centimeters. The local quasigeoid model allows interpolation of the height of any point in the experimental area with high precision and reliability. This method doesn't require users to measure leveling at GPS points. That will improve work efficiency in term of time and cost saving.

Full text article

Generated from XML file

References

1. Đặng Nam Chinh, Bùi Thị Hồng Thắm (2012), "Giáo trình Xử lý số liệu trắc địa", Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội.
2. Nguyễn Duy Đô (2012), "Nghiên cứu chính xác hóa dị thường độ cao EGM2008 dựa trên số liệu GPS-Thủy chuẩn trên phạm vi cục bộ ở Việt Nam", Luận án tiến sỹ kỹ thuật.
3. Bùi Thị Hồng Thắm (Chủ nhiệm đề tài) và nkk (2013-2015), "Sử dụng số liệu địa hình để nâng cao độ chính xác dữ liệu của thế trọng trường trên phạm vi lãnh thổ Việt Nam", Đề tài nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ Bộ Tài nguyên và Môi trường, Mã số TNMT.07.40.
4. Bùi Thị Hồng Thắm (2016), "Khảo sát các hàm hiệp phương sai khi tính dị thường độ cao trong phương pháp Collocation", Đề tài cấp cơ sở, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, Mã số 13.01.17.O.02.
5. Bùi Thị Hồng Thắm (2017), "Nâng cao độ chính xác xây dựng mô hình Quasigeoid cục bộ bằng số liệu địa hình - Thực nghiệm đối với khu vực Tây Bắc", Hội thảo GIS toàn quốc 2017.

Authors

Thắm Bùi Thị Hồng
bththam@hunre.edu.vn (Primary Contact)
Bắc Nguyễn Xuân
Bùi Thị Hồng, T., & Nguyễn Xuân, B. (2018). 05. Building local quasigeoid model in Vinacomin - Nui Beo coal mine, Quang Ninh. Science Journal of Natural Resources and Environment, (23), 41–47. Retrieved from https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/127
##submission.license.notAvailable##

Article Details

Similar Articles

1 2 3 4 5 > >> 

You may also start an advanced similarity search for this article.

Most read articles by the same author(s)

13. Using VNREDSat-1 satellite images to determine the distribution of Chlorophyll-a in the lagoon and Thuan An estuary, Thua Thien Hue province

Huy Chu Xuân, Chung Phạm Văn, Thảo Đỗ Thị Phương, Ngọc Nguyễn Minh, Phước Lê Anh, Tuấn Lê Anh,...
Abstract View : 1
Download :0

04. An automated solution for checking the inconsistencies between topographic and hydrological data

Thắm Bùi Thị Hồng, Nhật Bùi Long, Hương Nguyễn Thị
Abstract View : 15
Download :2