04. ỨNG DỤNG BỂ LỌC ÁP LỰC CÓ LÀM THOÁNG TRONG BỂ ĐỂ XỬ LÝ NƯỚC DƯỚI ĐẤT TẠI XÃ KIM TÂN, HUYỆN CẦN GIUỘC, TỈNH LONG AN

Chi Trần Thùy

Giới thiệu

Hiện nay, công nghệ xử lý nước ngầm sử dụng bể lọc áp lực làm thoáng trong bể đã được nghiên cứu và áp dụng tại các nhà máy, khu công nghiệp và đạt hiệu quả cao trong khử sắt và mangan. Hệ thống xử lý của bể lọc áp lực làm thoáng trong bể là hoàn toàn khép kín, được cài đặt tự động hoàn toàn do đó không cần nhiều nhân viên vận hành và đạt được sự chính xác cao. Xã Tân Kim huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội của huyện và các xã xung quanh. Nơi đây đang và sẽ hình thành một số khu công nghiệp lớn của tỉnh Long An. Tuy nhiên, hiện nay xã chưa có hệ thống cấp nước tập trung. Với tiêu chuẩn trung bình dùng nước của người dân là 100 lít/ngày, cần một lượng nước sản xuất là 1.200 m3/ngày. Do vậy, việc đầu tư xây dựng nhà máy nước giai đoạn 1 có công suất 1.200 m³/ngày với công nghệ xử lý áp dụng bể lọc áp lực làm thoáng trong bể sẽ đáp ứng nhu cầu dùng nước sạch và phù hợp với xã.

Toàn văn bài báo

Được tạo từ tệp XML

Trích dẫn

1]. Nguyễn Ngọc Dung (2003). Xử lý nước cấp. NXB Xây Dựng, Hà Nội.
[2]. Ngân hàng thế giới - Bộ NNPTNT - Trung tâm bảo vệ Môi Trường và Quy hoạch Phát triển Bền vững, Dự án WB. Ưu tiên nghiên cứu về cung cấp nước sạch và vệ sinh nông thôn và hướng dẫn xây dựng cơ chế quản lý nghiên cứu phù hợp. Phần phụ lục.
[3]. Sở xây dựng tỉnh Long An (2010). Quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Tân Kim huyện Cần Giuộc tỉnh Long An giai đoạn 2010 -2020.
[4]. Công ty TNHH Cấp nước Hà Lan (2013). Tài liệu khảo sát địa hình khu vực dự án.
[5]. TCXDVN 33:2006. Cấp nước - Mạng lưới đường ống và công trình - Tiêu chuẩn thiết kế

Các tác giả

Chi Trần Thùy
ttchi@hunre.edu.vn (Liên hệ chính)
Trần Thùy, C. (2018). 04. ỨNG DỤNG BỂ LỌC ÁP LỰC CÓ LÀM THOÁNG TRONG BỂ ĐỂ XỬ LÝ NƯỚC DƯỚI ĐẤT TẠI XÃ KIM TÂN, HUYỆN CẦN GIUỘC, TỈNH LONG AN. Tạp Chí Khoa học Tài Nguyên Và Môi trường, (23), 31–40. Truy vấn từ https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/126
##submission.license.notAvailable##

Chi tiết bài viết

Các bài báo tương tự

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

Bạn cũng có thể bắt đầu một tìm kiếm tương tự nâng cao cho bài báo này.

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

03. QUẢN TRỊ TÀI NGUYÊN NƯỚC THÔNG MINH TRONG ĐIỀU KIỆN BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU, KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU BAN ĐẦU CHO LƯU VỰC SÔNG HỒNG - THÁI BÌNH

Nghĩa Ngyễn Chí, Quân Trần Anh, Tùng Tống Thanh, Sinh Đỗ Trường, Hoan Hoàng Văn, Lĩnh Nguyễn Đỗ
Abstract View : 116
Download :50

08. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐẾN DÒNG CHẢY TRÊN HỆ THỐNG SÔNG LẠI GIANG, TỈNH BÌNH ĐỊNH

Ngọc Nguyễn Thị Bích, Tình Trần Văn, Anh Nguyễn Thị Lan
Abstract View : 128
Download :31