01. NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG ẢNH VIỄN THÁM VNREDSat-1 ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG NƯỚC PHỤC VỤ CÔNG TÁC NUÔI TRỒNG THỦY SẢN KHU VỰC NHƠN TRẠCH, ĐỒNG NA

Huy Chu Xuân, Ngọc Nguyễn Minh, Hải Hoàng, Cường Bùi Doãn, Anh Nguyễn Lan, Phong Trần Tân, Thảo Đỗ Thị Phương

Giới thiệu

Chlorophyll-a và độ đục là hai trong số các chỉ số thường được dùng để đánh giá chất lượng nước nói chung và phục vụ nuôi trồng thủy sản nói riêng. Đã có nhiều nghiên cứu trên các loại dữ liệu viễn thám khác nhau trong lĩnh vực này, nhưng đối với mỗi loại dữ liệu tại mỗi vùng khác nhau có các thuật toán phù hợp riêng. Bài báo này sẽ trình bày việc sử dụng ảnh vệ tinh VNREDSat-1 để tính toán hàm lượng Chlorophyll-a và độ đục tại khu vực huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai nhằm cung cấp thông tin hỗ trợ cho ngành nuôi trồng thủy sản.

Toàn văn bài báo

Được tạo từ tệp XML

Trích dẫn

[1]. Website nhontrach.dongnai.gov.vn (truy cập thông tin ngày 8/10/2018).
[2]. UBND tỉnh Đồng Nai (2018). Quyết định số 531/QĐ-UBND ngày 8/2/2018. Phê duyệt Dự án Quy hoạch chi tiết khu nuôi thủy sản tập trung huyện Nhơn Trạch giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2030.
[3]. Bộ Thủy sản (2004). Quản lý chất lượng nước trong nuôi trồng thủy sản. Tài liệu khuyến ngư, Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản 1.
[4]. Jerry C. Ritchie, Paul V. Zimba, James H. Everitt (2003). Remote Sensing Techniques to Assess Water Quality. Photogrametric engineering and remote sensing, Vol 69, No.6, June 2003, pp 695 - 704.
[5]. Mohammad Haji Gholizahed, Assefa M. Melesse, Lakshmi Reddi (2016). A Comprehensive Review on Water Quality Parameters Estimation Using Remote Sensing Techniques, www.mdpi.com/journal/sensors.
[6]. Ni-Bin Chang, Sanaz Imen, Benjamin Vannah (2015). Remote Sensing for Monitoring Surface Water Quality Status and Ecosystem State in Relation to the Nutrient Cycle: A 40-year Perspective. Environmental Science and Technology, 45:101 - 166.
[7]. Nguyễn Ngọc Anh, Đỗ Đức Dũng (2009). Nghiên cứu đánh giá tổng hợp, hiện trạng khai thác phục vụ quy hoạch và quản lý tài nguyên nước mặt tỉnh Đồng Nai. Tập san Khoa học và Công nghệ Quy hoạch thủy lợi, Viện Quy hoạch Thủy lợi miền Nam, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.
[8]. Saeed Bbalali, Seyed Abbas Hoseini, Rasool Ghorbani, Hamideh Kordi (2013). Relationship beetween Nutrient and Chlorophyll a Concentration in the International Alma Gol wetland, Iran. Aquaculture Research and Development 4: 173 doi 10.4172/2155 - 9546.1000173, ISSN 2155 - 9546 JARD, an open access journal.
[9]. Stephen J. Lawrence (2012). Escherichia coli Bacteria Density in Relation to Turbidity, Streamflow Characteristics, and Season in the Chattahoochee River near Atlanta, Georgia, October 2000 through September 2008-Description, Statistical Analysis, and Predictive Modeling. Scientific Investigations Report 2012 - 5037.
[10]. Moses W., Gitelson A., Berdnikov S., Saprygin V., Povazhnyi V. (2012). Operational MERIS-based NIR-red algorithms for estimating chlorophyll-a concentrations in coastal waters - The Azov Sea case study. Remote Sensing of Environment 121, 118 - 124.
[11]. O'Reilly J., Maritorena S., Mitchell G., Siegel D., Carder K., Garver S., Kahru M., and McClain C. (1998). Ocean color chlorophyll algorithms for SeaWiFS. Journal of Geophysical research, vol. 103, No. Cll, pages 24,937 - 24,953.
[12]. Võ Thị Lệ Hiền (2013). Nghiên cứu xác định Chlorophyll-a bằng phương pháp huỳnh quang, ứng dụng cho phân tích mẫu nước mặt và so sánh với phương pháp trắc quang. Luận văn Thạc sĩ Hóa học.

Các tác giả

Huy Chu Xuân
Ngọc Nguyễn Minh
Hải Hoàng
Cường Bùi Doãn
Anh Nguyễn Lan
Phong Trần Tân
Thảo Đỗ Thị Phương
phuongthao.mdc@gmail.com (Liên hệ chính)
Chu Xuân, H., Nguyễn Minh, N., Hoàng, H., Bùi Doãn, C., Nguyễn Lan, A., Trần Tân, P., & Đỗ Thị Phương, T. (2018). 01. NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG ẢNH VIỄN THÁM VNREDSat-1 ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG NƯỚC PHỤC VỤ CÔNG TÁC NUÔI TRỒNG THỦY SẢN KHU VỰC NHƠN TRẠCH, ĐỒNG NA. Tạp Chí Khoa học Tài Nguyên Và Môi trường, (23), 3–12. Truy vấn từ https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/123
##submission.license.notAvailable##

Chi tiết bài viết

Các bài báo tương tự

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 > >> 

Bạn cũng có thể bắt đầu một tìm kiếm tương tự nâng cao cho bài báo này.

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

07. XÂY DỰNG HỆ THỐNG GIÁM SÁT CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ TỈNH NINH THUẬN TỪ TƯ LIỆU ẢNH VỆ TINH VÀ DỮ LIỆU KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN NGUỒN MỞ

Ngọc Đinh Bảo, Yến Dương Thị Hồng, Thoa Lê Thị Kim, Hoàng Lê Đức, Lưu Đào Thị, Hoàng Phí Thị Thu,...
Abstract View : 7
Download :4

11. ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ GNSS-RTK PHỤC VỤ THÀNH LẬP MẶT CẮT NGANG SÔNG

Dũng Nguyễn Bá, Phương Nguyễn Thế, Tình Trần Văn
Abstract View : 1
Download :3